Manpages

NAAM

ed - line-oriented text editor

SAMENVATTING

ed [opties] [bestand]

BESCHRIJVING

GNU ed is een regelgeoriënteerde tekstverwerker. Hij wordt gebruikt voor het maken, laten zien, veranderen en op andere manieren manipuleren van tekstbestanden. red is een beperkte ed: hij kan alleen bestanden in de huidige directorie bewerken en kan geen shellopdrachten uitvoeren.

OPTIES

-h, --help

een hulptekst tonen en stoppen

-V, --version

programmaversie tonen en stoppen

-G, --traditional

Dwingt terugwaartse compatibiliteit.

-l, --loose-exit-status

exit with 0 status even if a command fails

-p, --prompt=STRING

use STRING as an interactive prompt

-r, --restricted

run in restricted mode

-s, --quiet, --silent

suppress diagnostics, byte counts and ’!’ prompt

-v, --verbose

uitgebreide meldingen weergeven; gelijk aan het opdracht ’H’

Start edit by reading in ’file’ if given. If ’file’ begins with a ’!’, read output of shell command.

Exit status: 0 for a normal exit, 1 for environmental problems (file not found, invalid flags, I/O errors, etc), 2 to indicate a corrupt or invalid input file, 3 for an internal consistency error (eg, bug) which caused ed to panic.

FOUTRAPPORTEN

Rapporteer gebreken in het programma aan bug-ed [AT] gnu.org
Webpagina van Ed: http://www.gnu.org/software/ed/ed.html
Algemene hulp bij gebruik van GNU-software: http://www.gnu.org/gethelp

COPYRIGHT

Copyright © 1994 Andrew L. Moore.
Copyright © 2020 Antonio Diaz Diaz. License GPLv3+: GNU GPL version 3 of later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

De volledige documentatie voor ed wordt bijgehouden als een Texinfo-handleiding. Als de programmas info en ed correct op uw systeem zijn geïnstalleerd, geeft u de opdracht

info ed

toegang tot de volledige handleiding.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS