Manpages

NÉV

e2fsck − Linux ext2 fájlrendszer ellenőrzése

ÁTTEKINTÉS

e2fsck [ −pacnyrdfvstFSV ] [ −b szuperblokk ] [ −B blokkméret ] [ −l|−L hibás_blokkok_listája ] [ −C fájlleíró ] eszközfájl

LEÍRÁS

Az e2fsck program a Linux ext2 fájlrendszerének ellenőrzésére szolgál.
Az eszközfájl

olyan speciális fájl, amely megfelel egy fizikai eszköznek (pl. /dev/hdc1).

OPCIÓK

−a

Ez az opció a visszafelé való kompatibilitást szolgálja, jelentése megegyezik a −p opcióval. Emiatt -- ahol csak lehet -- a −p opció használata javasolt.

−b szuperblokk

Ezzel az opcióval a normál szuperblokk helyett a megadott másolatát használja a program. Erre az opcióra akkor van szükség, ha az elsődleges szuperblokk megsérül; a legtöbb fájlrendszer tartalmazza a másolatát a 8193, 16385, stb. blokkokban. Ha alternatív szuperblokk megadásra kerül, és a fájlrendszer nem csak olvasható módon lett megnyitva, az e2fsck az elsődleges szuperblokkot is kijavítja a fájlrendszer ellenőrzése során.

−B blokkméret

Alapértelmezés szerint az e2fsck több, különböző blokkmérettel vizsgálja a szuperblokkot, hogy megállapítsa a pontos blokkméretet. Ez a vizsgálat bizonyos esetekben problémát okozhat. Ezzel az opcióval kényszeríthető az e2fsck arra, hogy a megadott blokkméret -et használja. Ha nem talál szuperblokkot, hibával kilép.

−c

Az opció következtében az e2fsck futtatja a badblocks(8) programot, amely megkeresi azokat a hibás blokkokat, amelyek az adott fájlrendszerhez tartoznak, és bejelöli azokat hibásnak a hibás blokkok inode-jához kapcsolással.

−C

Ezzel az opcióval az e2fsck a megadott fájlleíróba írja, hogy az ellenőrzés hol tart, ezzel megoldható az e2fsck futásának programból való monitorozása. Ez az opció kifejezetten az e2fsck más programból való futtatásakor használatos. Ha a megadott fájlleíró 0, az e2fsck státuszát egy sávval ábrázolja. Ehhez videokonzolon, vagy terminálon kell a programnak futnia.

−d

Hibakeresési információk nyomtatása. (Csak az e2fsck program hibakereséséhez használatos.)

−f

Akkor is végrehajtja az ellenőrzést, ha a fájlrendszer "tisztának" tűnik.

−F

Az eszközhöz tartozó buffer cache-t kiüríti az ellenőrzés előtt. Csak akkor használatos, ha az e2fsck program futási idejét szeretnénk vizsgálni.

−l fájlnév

A fájlnév fájlban felsorolt blokkokat hozzáadja a hibás blokkok listájához. Ennek az fájlnak a formátuma azonos a badblocks(8) program által generálttal.

−L fájlnév

A hibás blokkok listájának beállítása a fájlnév fájlban megadottakra. (Ez az opció hasonló, mint a −l , azzal az eltéréssel, hogy itt a hibás blokkok aktuális listáját törli, majd a megadottakra állítja be a program.)

−n

A fájlrendszert csak olvasható módon nyitja meg, és valamennyi kérdésre ’nem’-et válaszol. Az e2fsck nem interaktív futtatására szolgál. (Megjegyzés: Amennyiben a −c, −l, vagy a −L opciót megadjuk a −n mellett, a fájlrendszert írásra-olvasásra nyitja meg, a hibás blokkok listájának aktualizálásához. Ezen kívül más módosítás nem történik az fájlrendszerben.)

−p

Automatikus helyreállítás mindennemű kérdés nélkül.

−r

Ez az opció csak kompatibilitási okból szerepel, semmilyen hatása nincs.

−s

Ezzel az opcióval bájtfelcserélés, azaz a normalizált, szabványos bájtsorrend (ez i386, vagy little endian) használata érhető el. Amennyiben a fájlrendszer már szabványos bájtsorrendet használ, az opciónak nincs hatása.

−S

Ez az opció bájtcserét hajt végre, a fájlrendszer aktuális bájtsorrendjétől függetlenül.

−t

Az e2fsck futási időadatait megjeleníti. Ha az opciót kétszer használjuk, akkor az egyes menetekről külön statisztikát ad.

−v

Bőbeszédű mód.

−V

Megjeleníti a program verzióinformációit.

−y

valamennyi kérdésre ’igen’ választ adva lehetővé teszi az e2fsck nem-interaktív futtatását (Lásd a −n opciót is.)

KILÉPÉSI KÓD

Az e2fsck visszatérési értéke a következő feltételek alapján áll össze:
0 − Nem volt hiba.
1 − Fájlrendszer hibái javítva.
2 − Fájlrendszer hibái javítva, a rendszer
  újraindítása szükséges, ha a fájlrendszer
  csatolva volt.
4 − A fájlrendszer hibái nem lettek javítva.
8 − Működési hiba.
16 − Hibás használat, szintaktikai hiba.
128 − Osztott könyvtár hiba.

SZIGNÁLOK

Az e2fsck futására a következő szignálok vannak hatással:
SIGUSR1

A szignál hatására az e2fsck megjeleníti a státuszsávot. (Lásd a −C opciót.)

SIGUSR2

A szignál hatására a e2fsck a továbbiakban nem jeleníti meg a státuszsávot.

HIBABEJELENTÉS

Gyakorlatilag valamennyi program tartalmaz hibát. Amennyiben olyan ext2 fájlrendszerrel találkozik, amelyen az e2fsck hibásan, vagy sehogyan sem fut le, illetve amelyet az e2fsck nem tud helyreállítani, jelezze azt a szerzőnek.

Kérjük csatoljon a hibajelentéshet annyi információt, amennyit csak lehetséges. A legjobb, ha az e2fsck futtatása során kapott kimenetet teljes egészében el tudja küldeni. Amennyiben van írható fájlrendszere, ahol a kimenetet le tudja tárolni, abban az esetben a script(1) program hasznos a kimenet fájlba történő lementéséhez.

Hasznos továbbá a dumpe2fs(8). kimenete is. Ha valamely inode, illetve inode-ok miatt keletkezik a hiba, meg lehet kísérelni a debugfs(8) program futtatását. A hibát okozó inode-okra a stat(1u) parancsot futtatva annak kimenete is hasznos lehet. Ha az inode-hoz könyvtár tartozik, a debugfs dump parancs alkalmas a könyvtár inode tartalmának kinyerésére, mely a uuencode(1). használata után szintén csatolható a hibajelentéshez.

A hibajelentésnek mindig tartalmaznia kell az e2fsck teljes verziószámát (lásd −V opció).

SZERZŐ

Az e2fsck ezt a verzióját Theodore Ts’o <tytso [AT] mit.edu> írta.

LÁSD MÉG

mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

Zelena Endre <ezelena [AT] lme.hu>

COMMENTS