Manpages

NAMN

dpkg−mergechangelogs − trevägssammanslagning av Debianändringsloggar

SYNOPS

dpkg−mergechangelogs [flaggor...] gammal ny−a ny−b [ut]

BESKRIVNING

Programmet kommer använda de 3 angivna versionerna av Debianändringsloggen för att skapa en sammanslagen ändringsloggfil. Den skapade ändringsloggen sparas i filen ut eller skrivs ut på standard ut om den parametern inte anges.

Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte stå i konflikt med varandra, de slås helt enkelt ihop i rätt ordning (enligt minskade versionsnummer). När −−merge−prereleases används ignoreras versionsnumret efter det sista tilde−tecknet, så att 1.0−1~exp1 och 1.0−1~exp5 anges vara samma post. När samma versionsnummer är tillgänglig i både ny−a och ny−b görs ett försök på en vanlig radbaserad trevägssammanslagning (förutsatt att modulen Algorithm::Merge är tillgänglig — den ingår i paketet libalgorithm−merge−perl — om inte får du en global konflikt på innehållet i posten).

FLAGGOR

−m, −−merge−prereleases

Ignorera delen efter det sista tilde−tecknet i versionsnumret vid versionsjämförelse för att ta reda på om två poster anses vara densamma eller inte.

Det kan vara användarbart om du använder samma ändringsloggpost men ökar versionsnumret med jämna mellanrum. Till exempel kanske du har 2.3−1~exp1, 2.3−1~exp2, ... fram till den officiella utgåvan 2.3−1 och de har alla samma ändringsloggpost som har växt fram över tid.

−−help

Visar hjälpskärm och avslutar.

−−version

Visar version och avslutar.

BEGRÄNSNINGAR

Anything that is not parsed by Dpkg::Changelog is lost during the merge. This might include stuff like Vim modelines, Emacs variables, comments which were not supposed to be there, etc.

INTEGRATION MED GIT

Om du vill använda det här programmet för att slå ihop Debianändringsloggar i ett Git−arkiv måste du först registrera en ny sammanslagningsdrivrutin (merge driver) i .git/config eller ~/.gitconfig:

[merge "dpkg−mergechangelogs"]
name = debian/changelog−sammanslagningsdrivrutin
driver = dpkg−mergechangelogs −m %O %A %B %A

Därefter måste du ställa in merge−attributet på debian/changelog−filen, antingen i .gitattributes i själv arkivet, eller i .git/info/attributes:

debian/changelog merge=dpkg−mergechangelogs

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

COMMENTS