Manpages

JMÉNO

dircolors − nastavení barev pro ls

POUŽITÍ

dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]

POPIS

Vypíše sekvenci příkazů pro nastavení proměnné prostředí LS_COLORS

Formát výstupu se nastaví pomocí:
−b
, −−sh, −−bourne−shell

výstupem jsou příkazy Bourne shellu pro nastavení LS_COLORS

−c, −−csh, −−c−shell

výstupem jsou příkazy C shellu pro nastavení LS_COLORS

−p, −−print−database

vypíše výchozí hodnoty

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud je zadán SOUBOR, dircolors jej přečte, aby určil, které barvy mají být použity pro které typy souborů a přípony. V opačném případě je použita zakompilovaná databáze. Pro další informace o formátu tohoto souboru spusťte ’dircolors −−print−database’.

AUTOR

Napsal by H. Peter Anvin.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro dircolors je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dircolors, měl by příkaz

info coreutils ’dircolors invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS