Manpages

NAZWA

diff3 − porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff3 [OPCJA]... MÓJPLIK STARYPLIK TWÓJPLIK

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
−A
, −−show−all

wypisuje wszystkie zmiany, oznaczając wynikłe konflikty nawiasami

−e, −−ed

tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany między STARYMPLIKIEM a TWOIMPLIKIEM do MOJEGOPLIKU

−E, −−show−overlap

jak −e, lecz oznacza konflikty nawiasami

−3, −−easy−only

jak −e, lecz aplikuje jedynie zmiany nienachodzące na siebie

−x, −−overlap−only

jak −e, lecz aplikuje jedynie nachodzące na siebie zmiany

−X

jak −x, lecz oznacza konflikty nawiasami

−i

dodaje polecenia "w" i "q" do skryptów eda

−m, −−merge

wypisuje połączony plik, zgodnie z opcją −A (jeśli nie podano innych)

−a, −−text

traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

−−strip−trailing−cr

wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku

−T, −−initial−tab

tworzy formatowanie za pomocą tabulacji, dodając na początku każdego wiersza tabulator

−−diff−program=PROGRAM

Używa PROGRAMU do porównywania plików

−L, −−label=ETYKIETA

używa ETYKIETY zamiast nazwy pliku (opcję można powtórzyć maksymalnie trzy razy)

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−v, −−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślny format wyjściowy jest stosunkowo łatwo odczytywalną dla człowieka reprezentacją zmian.

Opcje −e, −E, −x, −X (i odpowiadające im długie opcje) wypisują skrypt eda, zamiast domyślnego formatu.

Opcja −m (−−merge) powoduje, że diff3 łączy zmiany wewnętrznie i wypisuje połączony plik. W przypadku nietypowego wejścia, jest to pewniejsza metoda, niż użycie eda.

Jeśli PLIKIEM jest , to czytane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 w przypadku powodzenia, 1 w przypadku konfliktów i 2 w razie wystąpienia problemu.

AUTOR

Napisane przez Randyego Smitha

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w diff3 proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug−diffutils [AT] gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>;
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Pełna dokumentacja diff3 jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i diff3 są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info diff3

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.

COMMENTS