Manpages

NAZWA

ctrlaltdel - ustawia działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

ctrlaltdel hard|soft

OPIS

W oparciu o sprawdzenie kodu linux/kernel/reboot.c jest jasne, że są dwie obsługiwane funkcje które może wykonać sekwencja Ctrl-Alt-Del.

hard

Natychmiast uruchamia komputer ponownie bez wywołania sync(2) i bez jakichkolwiek innych przygotowań. Jest to zachowanie domyślne.

soft

Jądro wysyła procesowi init (jest to zawsze proces z PID 1) sygnał SIGINT (przerwania). Jeśli użyta jest ta opcja, program init(8) musi obsługiwać tę właściwość. Ponieważ w chwili obecnej istnieje w środowisku linuksowym kilka programów init(8), konieczne jest sprawdzenie tego w dokumentacji swojej wersji.

Gdy polecenie jest uruchomione bez żadnych argumentów, wyświetli aktualne ustawienie.

Działanie ctrlaltdel jest zazwyczaj ustawione w pliku /etc/rc.local.

OPCJE

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

PLIKI

/etc/rc.local

ZOBACZ TAKŻE

init(8), systemd(1)

AUTOR

poe [AT] daimi.dk">Peter Orbaek

DOSTĘPNOŚĆ

The ctrlaltdel command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS