Manpages

NAZWA

ctan, ctanf, ctanl − funkcje tangensa liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex ctan(double complex z);
float complex ctanf(float complex
z);
long double complex ctanl(long double complex
z);

Proszę linkować z −lm.

OPIS

Funkcje te zwracają tangens liczby zespolonej z.

Funkcja tangensa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

ctan(z) = csin(z) / ccos(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1−2001, POSIX.1−2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), catan(3), ccos(3), csin(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros [AT] gmail.com>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS