Manpages

NAAM

comm - compare two sorted files line by line

SAMENVATTING

comm [OPTIE]... BESTAND1 BESTAND2

BESCHRIJVING

Vergelijkt de gesorteerde bestanden BESTAND1 en BESTAND2 regel voor regel.

Wanneer BESTAND1 of BESTAND2 (niet beide) ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Zonder opties worden drie kolommen getoond. De eerste kolom bevat de regels die uniek zijn voor BESTAND1, de tweede kolom de regels die uniek zijn voor BESTAND2, en de derde kolom de regels die in beide bestanden voorkomen.

-1

regels die alleen in BESTAND1 voorkomen weglaten

-2

regels die alleen in BESTAND2 voorkomen weglaten

-3

regels die in beide bestanden voorkomen weglaten

--check-order

controleren of de invoer juist gesorteerd is, zelfs als van alle invoerregels paren gemaakt kunnen worden

--nocheck-order

niet controleren of de invoer juist gesorteerd is

--output-delimiter=REEKS

deze tekenreeks als kolomscheiding gebruiken

--total

een samenvatting weergeven

-z, --zero-terminated

regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Opmerking: het vergelijken volgt de regels gespecificeerd door ’LC_COLLATE’.

VOORBEELDEN

comm -12 bestand1 bestand2

Alleen regels die in beide bestanden voorkomen.

comm -3 bestand1 bestand2

Regels die alleen in één van de bestanden staan.

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

join(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/comm>;
of lokaal via: info '(coreutils) comm invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS