Manpages

NIMI

column — Laittaa luettelot sarakkeisiin

YLEISKATSAUS

column [−tx] [−c leveys] [−s sep] [tiedosto ...]

KUVAUS

column-apuohjelma muotoilee saamansa syötteen useaan sarakkeeseen. Rivit täytetään ennen sarakkeita. Syöte saadaan tiedoston parametreista, tai oletuksena vakiosyötteestä. Tyhjät rivit jätetään huomioimatta.

Optiot ovat seuraavat :

−c

Tulostus muotoillaan näytön leveyden mukaan.

−s

Määrittele merkkijoukko, jota käytetään erottamaan sarakkeita −t -optiota varten.

−t

Määrittele syötteen sarakkeiden määrä ja luo taulukko. Sarakkeet erotetaan oletuksena välilyöntimerkeillä, tai −s -optiolla annetuilla merkeillä. Tämä on kätevää näytöille, jotka hallitsevat muotoilun.

−x

Täytä sarakkeet ennen rivien täyttämistä.

Column palauttaa 0 onnistuessaan ja >0 virheen tapahtuessa.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT
COLUMNS

Ympäristömuuttujaa COLUMNS käytetään näytön koon määräämiseen, jos tietoa ei ole muuten saatavilla.

ESIMERKKEJÄ

(printf "PERM LINKS OWNER SIZE MONTH DAY HH:MM/YEAR NAME\n" ; \
ls -l | sed 1d) | column -t

KATSO MYÖS

colrm(1), ls(1), paste(1), sort(1).

HISTORIA

column Komento esiintyi 4.3BSD Reno:ssa.

COMMENTS