Manpages

NAZWA

col — filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

col [-bfhpx] [-l num]

OPIS

Narzędzie użytkowe col filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście jest poprawnie uporządkowane i zawiera wyłącznie znaki wysuwu i połowy wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu wyjścia z nroff(1) i tbl(1).

col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

Dostępne są następujące opcje:

-b

Nie wysyła na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuje wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.

-f

Dozwolone są wysuwy o połowę wiersza (tryb "fine" - ładny). Normalnie znaki drukowane na granicy połowy wiersza drukowane są w następnym wierszu.

-h

Nie wysyła na wyjście wielokrotnych spacji zamiast tabulacji (zachowanie domyślne).

-lnum

Buforuje w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych jest 128 wierszy.

-p

Wymusza niezmienianie nieznanych sekwencji sterujących. Normalnie col odfiltruje z wejścia wszystkie sekwencje sterujące różne od tych wymienionych poniżej, które rozpoznaje i obsługuje.

-x

Wysyła na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.

In the input stream, col understands both the escape sequences of the form escape-digit mandated by Version 2 of the Single UNIX Specification (’’SUSv2’’) and the traditional BSD format escape-control-character. The control sequences for carriage motion and their ASCII values are as follows:

ESC-BELL

reverse line feed (escape then bell).

ESC-7

reverse line feed (escape then 7).

ESC-BACKSPACE

half reverse line feed (escape then backspace).

ESC-8

half reverse line feed (escape then 8).

ESC-TAB

half forward line feed (escape than tab).

ESC-9

half forward line feed (escape then 9). In -f mode, this sequence may also occur in the output stream.

backspace

cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie

powrót karetki

(powrót karetki) (13)

nowy wiersz

wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki

shift in

przełącza na normalny zestaw znaków (15)

shift out

przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)

spacja

przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)

tab

przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)

tabulacja pionowa

cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

col zapamiętuje zestaw znaków podczas ich czytania i upewnia się, że zestaw ten jest poprawny, gdy są one wysyłane na wyjście.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie col, tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

col kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

colcrt(1), expand(1), nroff(1), tbl(1)

STANDARDY

Narzędzie użytkowe col zgodne jest z Version 2 of the Single UNIX Specification (’’SUSv2’’).

HISTORIA

Polecenie col pojawiło się w Version 6 AT&T UNIX.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS