Manpages

NAZWA

clock − obsłuż zegar CMOS

SKŁADNIA

/sbin/clock [ -u ] -r
/sbin/clock [ -u ] -w
/sbin/clock [ -u ] -s
/sbin/clock [ -u ] -a

OPIS

clock obsługuje na różne sposoby zegar CMOS, umożliwiając jego odczyt lub zapis oraz synchronizację między zegarem CMOS i jądrem.

OPTIONS

−u

Wskazuje, że zegar CMOS jest ustawiony na Czas Uniwersalny (Universal Time).

−r

Odczytaj zawartość zegara CMOS i wydrukuj na stdout.

−w

Zapisz czas systemowy do zegara CMOS.

−s

Ustaw czas systemowy z zegara CMOS.

−a

Ustaw czas systemowy z zegara CMOS, poprawiając czas dla błędu systematycznego na prawidłowy i zapisując go z powrotem do CMOS.

Opcja ta używa /etc/adjtime do określenia zmian zegara. Zawiera to trzy liczby:
Pierwsza liczba jest poprawką w sekundach na dzień (np. jeśli twój zegar przyspiesza codziennie o 5 sekund, pierwsza liczba powinna być −5.0).

Następna liczba mówi, kiedy clock był ostatnio użyty, licząc w sekundach od 1/1/1970.

Trzecia liczba to liczba sekund, która pozostała po ostatniej poprawce.

Następujące instrukcje są z kodu źródłowego:

a)

utwórz plik /etc/adjtime zawierający w pierwszej i jedynej linii: ’0.0 0 0.0’

b)

uruchom clock -au lub clock -a, zależnie od tego, czy twój CMOS jest w czasie uniwersalnym, czy lokalnym. Poprawia to liczbę sekund.

c)

ustaw czas systemowy przy użyciu komendy date.

d)

odśwież swój czas CMOS przy użyciu clock -wu lub clock -w

e)

Zamień pierwszą liczbę z /etc/adjtime swoją poprawką.

f)

wstaw komendę clock -au lub clock -a do swojego /etc/rc.local, lub nakaż jej uruchamianie programowi cron(8).

PLIKI

/etc/adjtime
/etc/rc.local

AUTORZY

V1.0

Charles Hedrick, hedrick [AT] cs.edu, kwiecień 1992

V1.1

Zmodyfikowane dla poprawek zegara, Rob Hooft, hooft [AT] chem.nl, listopad 1992

V1.2

Łaty Haralda Koeniga, koenig [AT] nova.de, dodane przez Roba Hoofta, hooft [AT] EMBL-Heidelberg.DE, wrzesień 1993

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.