Manpages

NIMI

cksum − laske tiedoston tavut ja tarkistussumma

YLEISKATSAUS

cksum [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä ohjesivu dokumentoi cksum-ohjelman GNU version. cksum laskee jaksottaisen vastaavuustarkastuksen (CRC) jokaisesta annetusta tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos argumentiksi joko ei anneta yhtään tiedostonimeä tai tiedostonimeksi annetaan ’−’. cksum tulostaa kunkin tiedoston CRC-summan, tiedostossa olevien tavujen määrän sekä tiedoston nimen, paitsi jos ohjelmalle ei anneta yhtään argumenttia.

cksum-ohjelmaa käytetään tavallisesti varmistamaan, että tiedostot, jotka on siirretty epävarmoilla siirtotavoilla (kuten verkoitse) eivät ole korruptoituneet. Korruptoituneet tiedostot havaitaan, kun verrataan alkuperäisten tiedostojen cksum-tulostetta siirrettyjen tiedostojen cksum-tulosteisiin. CRC-algoritmi on määritelty POSIX.2-standardissa. Se ei ole yhteensopiva BSD tai System V sum-ohjelmien kanssa, vaan on tehokkaampi.

−−help

Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu ohjelmasta palauttaen onnistumista ilmaiseva paluukoodi.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

COMMENTS