Manpages

JMÉNO

chdir, fchdir − změna pracovního adresáře

SYNTAXE

#include <unistd.h>

int chdir(const char *path);
int fchdir(int
fd);

POPIS

chdir změní současný adresář na adresář specifikovaný v path.

fchdir má tutéž funkci jako chdir, pouze s tím rozdílem, že adresář je zadán jako otevřený deskriptor souboru.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Bylo-li volání úspěšné, je vrácena nula, jinak −1 a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

V závislosti na druhu souborového systému mohou být vráceny i jiné chyby. Nejobvyklejší chyby pro chmod jsou vypsány zde:

EPERM

Proces nemá právo na vstup do adresáře (execute permission).

EFAULT

path ukazuje mimo vám přístupný adresový prostor.

ENAMETOOLONG

path je příliš dlouhá.

EBADF

Deskriptor souboru fd není platný.

ENOENT

Soubor neexistuje.

ENOMEM

Nedostatek paměti pro kernel.

ENOTDIR

Některá část cesty není adresář.

EACCES

V cestě není povoleno prohledávání adresářů.

ELOOP

path obsahuje cyklické odkazy (např. přes symbolický odkaz)

Obvyklé chyby fchmod jsou zde:

EBADF

Deskriptor je neplatný.

EPERM

Viz výše.

EROFS

Viz výše.

SPLŇUJE STANDARDY

Volání chdir je kompatibilní se SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc chyby EIO, EINTR, ENOLINK a EMULTIHOP, ale nemá ENOMEM a EPERM. POSIX.1 nemá EPERM, ENOMEM a ELOOP.

Volání fchdir splňuje SVr4 a 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc EIO, EINTR a ENOLINK.

VIZ TÉŽ

getcwd(3), chroot(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS