Manpages

НАЗИВ

catman - ствара или освежава предобликоване странице упутства

УВОД

catman [-d?V] [-M путања] [-C датотека] [одељак] ...

ОПИС

%катман% се користи за стварање освеженог скупа унапред обликованих страница упутства познатих као кат странице. Кат странице су углавном много брже за приказивање него изворне странице упутства, али захтевају додатни складишни простор. Одлуку о подржавању доноси месни администратор, који мора да обезбеди погодне директоријуме који ће их садржати.

Опције доступне %катман%у јесу хијерархије страница упутства и одељци за предобликовање. Основне хијерархије су оне наведене као хијерархије система у датотеци подешавања ман-дба, а основни одељци су или садржаји променљиве окружења $MANSECT одвојени двотачком или стандни скуп преведен у %ман% ако није одређено $MANSECT. Придодавањем %катман%у скупа назива одељака одвојених празнинама ће преписати оба.

%катман користи оставу пописа базе података придружену свакој хијерархији да одреди које датотеке треба обликовати.

ОПЦИЈЕ

-d, --debug

Исписује податке прочишћавања.

-M путања--manpath=путања

Наводи заменску путању претраге хијерархије странице упутства одвојену двотачком. По основи, то су све путање означене као хијерархије система у ман-дб датотеци подешавања.

-C датотека--config-file=датотека

Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.

-?, --help

Исписује поруку помоћи и излази.

--usage

Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

-V, --version

Исписује податке о издању.

ОКРУЖЕЊЕ

MANSECT

Ако је постављено $MANSECT, његова вредност јесте списак одељака раздвојених двотачком и користи се да се одреди који одељци упутства ће бити претраживани и којим редом. Основно је „1 n l 8 3 0 2 3type 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7“, осим ако није преписано смерницом ОДЕЉАК у /etc/manpath.config.

MANPATH

Ако је подешено $MANPATH, његова вредност се тумачи као путања претраге хијерархије странице упутства раздвојена двотачком за коришћење.

Видите одељак SEARCH PATH manpath-а(5) за основно понашање и појединости о томе како се ради са овом променљивом окружења.

ДАТОТЕКЕ

/etc/manpath.config

Датотека подешавања ман-дб-а.

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)

Традиционална остава базе података општег пописа.

/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)

Заменска или ФССТНД сагласна остава базе података општег пописа.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

man(1), manpath(5), mandb(8)

АУТОР

Wilf. (G.Wilford [AT] ee.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco [AT] debian.org).
Colin Watson (cjwatson [AT] debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db