Manpages

NAZWA

base-config − konfiguracja podstawowego systemu Debian

SKŁADNIA

base-config

OPIS

base-config to program uruchamiany po pierwszym starcie nowo zainstalowanego systemu Debian. Prowadzi on użytkownika przez konfigurację systemu, pobieranie dodatkowego oprogramowania, i tak dalej. Program ten można uruchomić w dowolnym momencie aby przejść przez ten proces ponownie.

IMPLEMENTACJA

base-config jest zaimplementowany jako skrypt uruchamiający kolejno wszystkie programy w katalogu /usr/lib/base-config/, w kolejności numerycznej. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie po zainstalowaniu systemu, każdy program otrzymuje jako pierwszy argument wyraz "new".

base-config sprawdza kody wyjścia każdego z programów. Mogą one zwracać kody > 0 i < 100 aby zasygnalizować błędy. Kody od 101 do 200 służą do przeskakiwania do programu o numerze najbliższym zwróconej liczbie pomniejszonej o 100, dzięki czemu można poruszać się w procesie konfiguracji systemu podstawowego w przód i w tył.

Pakiety mogą instalować programy w katalogu /usr/lib/base-config/, dzięki czemu staną się one częścią procesu konfiguracji. Zaleca się, aby programy te komunikowały się z użytkownikiem wyłącznie przy pomocy programu systemu debconf, dzięki czemu konfiguracja systemu podstawowego uzyska jednolity i profesjonalny wygląd.

PLIKI

Każde uruchomienie programu base-config jest zapisywane do pliku /var/log/installer.log.

Jeśli istnieje plik /root/dbootstrap_settings, jest czytany przez base-config , a zdefiniowane w nim różne zmienne środowiskowe wpływają na działanie programu. Samo istnienie tego pliku, tworzonego przez program dbootstrap (program instalacyjny boot-floppies) podczas instalacji systemu, powoduje że base-config zachowuje się tak, jakby był uruchomiony bezpośrednio po zainstalowaniu systemu.

ŚRODOWISKO

Następujące zmienne środowiskowe wpływają na działanie base-config. Można je ustawić przy uruchomieniu programu lub (w przypadku instalacji nowego systemu) można je podać jądru przy pomocy linii poleceń lilo(8) lub innego programu ładującego. Więcej informacji na temat przekazywania parametrów jądru można znaleźć w dokumentacji danego programu ładującego. W przypadku lilo można załadować system na przykład w następujący sposób: "linux DEBIAN_FRONTEND=readline".
DEBIAN_FRONTEND
DEBIAN_PRIORITY
DEBCONF_DEBUG
DEBCONF_TERSE

Wpływają na działanie systemu debconf(8)

KEEP_BASE_DEBS

Domyślnie base-config usuwa pakiety .deb, których debootstrap(8) użył do zainstalowania systemu podstawowego. Jest to przydatne w przypadku instalacji na bardzo małych dyskach. Jeśli nie chcesz, aby pakiety były kasowane, ustaw wartość tej zmiennej na "yes".

AUTOR

Joey Hess <joey [AT] kitenet.net>

COMMENTS