Manpages

NIMI

banner − tulostaa jättilaisotsikon

YLEISKATSAUS

/usr/games/banner [ −wn ] teksti ...

KUVAUS

Banner tulostaa suuren ja hyvälaatuisen jättiläisotsikon näytölle. Jos teksti puuttuu, se luetaan oletussyötteestä. Jos −w annetaan, tuloste pienennetään 132 merkin levyisestä n merkin levyiseksi kapeammille päätteille. Jos n jätetään pois, käytetään oletusta, joka on 80.

Tuloste pitäisi ohjata laitteelle, joka on korkeintaan 132 sarakkeen levyinen, ilman katkoja sivujen välissä. Tekstin vaatima tila on niin suuri, että todennäköisesti haluat tulostimen tai nopean päätteen, mutta jos olet kärsivällinen, myös Decwriter tai 300-baudiset päätteet toimivat.

BUGIT

Useita ASCII-merkkejä ei ole määritelty, eritoten <, >, [, ], \, ^, _, {, }, | ja ~. Myös merkit ", ’ ja & näyttävät hauskoilta (mutta ovat käyttökelpoisia.)

−w -valitsin on toteutettu ohittamalla muutamia rivejä ja sarakkeita. Mitä pienempi se on, sitä rakeisemmaksi tuloste muuttuu. Kun teksti on riittävän pientä, kirjaimet voivat koskettaa toisiaan.

TEKIJÄ

Mark Horton

COMMENTS