Manpages

JMÉNO

asin − arcus sinus

SYNTAXE

#include <math.h>

double asin(double x);

POPIS

Funkce asin() počítá hodnotu arcus sinus čísla x; což je hodnota, jejíž sinus je x. Je-li x mimo interval od −1 do 1, funkce asin() selže a proměnná errno je nastavena.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce asin() vrací arcus sinus v radiánech a její obor hodnot je od -PI/2 do PI/2 včetně.

CHYBY

EDOM

x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acos(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS