Manpages

NIMI

GNU as − järjestelmäriippumaton GNU-assemblerkääntäjä.

YLEISKATSAUS

as [−a[dhlns]=tiedosto]] [−D] [−−defsym SYM=ARVO] [−f] [−I polku] [−K] [−L] [−M | −−mri] [−o objektitiedostot] [−R] [−v] [−w] [−− tiedostot...]

vain-i960 -valitsimet:
[−ACA|−ACA_A|−ACB|−ACC|−AKA|−AKB|−AKC|−AMC] [−b] [−no-relax]

vain-m680x0 -valitsimet:
[−l] [−mc68000|−mc68010|−mc68020]

KUVAUS

GNU as sisältää todellisuudessa useita assemblerkääntäjiä. Jos käytät tai olet käyttänyt GNU-assemblerkääntäjää jossain laiteympäristössä, huomaat, että se on samankaltainen myös muissa laiteympäristöissä. Objektitiedostomuodot, useimmat kääntäjäkomennot (kutsutaan myös pseudo-käskyiksi) ja kielioppi ovat yhteisiä eri laiteympäristöissä.

Lisätietoa GNU as:n käyttämästä kieliopista ja pseudo-käskyistä on nähtävillä info-sivuilla as:n kohdalla tai manuaalissa Using as: The GNU Assembler.

as on ensisijaisesti tarkoitettu kääntämään GNU C-kääntäjän tulostetta ld-linkkerin käyttöön. Siitä huolimatta olemme yrittäneet saada as:n kääntämään oikein kaiken, minkä natiivi assemblerkääntäjä kääntäisi. Tämä ei tarkoita sitä, että as käyttäisi aina samaa syntaksia kuin muut assemblerkääntäjät samalle arkkitehtuurille; tiedämme esimerkiksi useita epäyhteensopivia versioita 680x0-assemblerkielen syntaksista.

Joka kerta kun ajat as:n, se kääntää ainoastaan yhden lähdekooditiedoston. Lähdekoodi voi koostua useammasta tiedostosta. (Huomaa, että vakiosyöte on myös tiedosto.)

Jos as:lle ei anna tiedoston nimeä, se yrittää lukea vakiosyötettä, joka todennäköisesti on sinun terminaalisi. Paina crtl-D kertoaksesi as:lle, että syötteessä ei ole enää käännettävää. Käytä ’−−’ komentorivillä, jos tarvitset tiettyä nimeä vakiosyötetiedostolle.

as voi tulostaa varoituksia ja virheilmoituksia virhetulosteeseen (yleensä terminaalisi). Tätä ei pitäisi tapahtua, kun kääntäjä ajaa as:n automaattisesti. Varoitukset on oletuksena tehty niin, että as jatkaa viallisen ohjelman kääntämistä; vakavat virheilmoitukset pysäyttävät kääntämisen.

OPTIOT

−a

Aseta assemblyluettelot. On myös erilaisia alivalitsimia. d Ohita debuggausohjeet. h Sisällytä korkeamman tason lähdekoodi; tämä on valittavissa ainoastaan, jos lähdekooditiedosto on löydettävissä ja se on käännetty −g parametrillä. l Sisällytä assemblyluettelot. n Ohita muodon käsittely. s Sisällyttää symboliluettelot. = tiedosto Aseta luettelotiedoston nimi; tämän täytyy olla viimeinen alivalitsin. Oletuksena käytössä on alivalitsimet hls.

−D

Tämä valitsin hyväksytään vain skriptien yhteensopivuuden vuoksi; as:aa käytettäessä se ei tee mitään.

−−defsym SYM=ARVO

Määritä symbolin SYM arvoksi ARVO ennen kääntämistä. ARVO:n täytyy olla kokonaislukuvakio. Kuten C:ssä, 0x-alkuiset ovat heksadesimaalinumeroita, ja 0-alkuiset oktaalinumeroita.

−f

’’fast’’--ohita esikäsittely (oletetaan että lähdekoodi on kääntäjän jälkeä).

−I polku

Lisää polku listaan, josta haetaan .include-direktiivejä.

−K

Näytä varoitus, kun erotustaulukoita on muutettu pitkän relatiivisen hypyn vuoksi.

−L

Säilytä paikalliset symbolit (symbolitaulukossa), ’L’-alkuisina.

−M, −−mri

Käännä MRI-yhteensopivassa moodissa.

−o objektitiedosto

Nimeä objektitiedosto, jonka as tekee.

−R

Yhdistä data- ja tekstiosasto.

−v

Kerro as:n versio.

−W

Poista varoitukset.

−− tiedostot...

Käännettävät tiedostot. (Vakiosyöte on −−)

−Avar

(Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Määritä, mikä 960-arkkitehtuurin muunnos on kohteena.

−b

(Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Lisää koodi keräämään tilastoja haarautumista.

−no-relax

(Jos konfiguroitu Intel 960:lle.) Älä muuta vertailu- ja haarautumiskäskyjä pitkiksi relatiivisiksi hypyiksi; lopeta virheeseen jos välttämätöntä.

−l

(Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).

Lyhennä viittaukset määrittelemättömiin symboleihin sanaksi kahden sijaan.

−mc68000|−mc68010|−mc68020

(Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).
Määritä, mikä prosessori 68000-perheestä on kohteena (oletus 68020).

Valitsimet voivat olla missä tahansa järjestyksessä ennen, välissä tai jälkeen tiedostonimien. Tiedostonimien järjestys on tärkeä.

−−’ (kaksi viivaa) pelkästään nimeää vakiosyöteen tiedostoksi, yhtenä käännettävänä tiedostona as:lle.

Kaikki komentoriviparametrit, jotka alkavat tavuviivalla (’’) ovat valitsimia, poikkeuksena ’−−’. Jokainen valitsin muuttaa as:n käyttäytymistä. Valitsimen muuttaminen ei vaikuta muiden valitsimien toimintaan. Kaikki valitsimet ovat muotoa ’’ ja perässä yksi tai useampi kirjain; isot ja pienet kirjaimet merkitsevät eri asioita. Kaikki valitsimet ovat valinnaisia.

−o’-valitsimen jälkeen tulee olla täsmälleen yksi tiedostonimi. Tiedostonimi voi seurata välittömästi (yhteensopiva vanhempien assemblerkääntäjien kanssa) tai seuraavana parametrina (GNU-standardi).

Nämä kaksi komentoriviä tarkoittavat samaa:
as  −o  minun−objekti−tiedosto.o  höpöhöpö.s
as  −ominun−objekti−tiedosto.o  höpöhöpö.s

COPYING

Copyright (c) 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be included in translations approved by the Free Software Foundation instead of in the original English.

KATSO MYÖS

infon kohdasta ’as’; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).

COMMENTS