Manpages

NIMI

ar − luo ja muokkaa arkistoja, palauttaa arkistoista.

YLEISKATSAUS

ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [jäsennimi] arkisto tiedostot...

KUVAUS

GNU ar-ohjelma luo ja muokkaa arkistoja ja palauttaa jäsentiedostoja arkistoista. Arkisto on tiedosto, joka pitää sisällään joukon muita tiedostoja muodossa, joka mahdollistaa tiedostojen (jäsenten) noutamisen alkuperäisessä muodossaan.

Alkuperäisten tiedostojen sisältö, oikeudet, aikaleima, omistaja sekä ryhmä säilytetään arkistossa ja ne voidaan palauttaa, kun tiedosto palautetaan arkistosta.

GNU ar voi ylläpitää arkistoja, joiden jäsenten nimet ovat mielivaltaisen pitkiä; kuitenkin, riippuen siitä, kuinka ar on konfiguroitu omassa järjestelmässäsi, jäsenten nimien pituus voi olla rajoitettu (yhteensopivuuden varmistamiseksi muiden ohjelmien arkistoformaatin kanssa). Mikäli tällainen rajoitus on olemassa, se on tyypillisesti 15 merkkiä (tyypillinen a.out-tyyppisissä formaateissa) tai 16 merkkiä (tyypillinen coff-tyyppisissä formaateissa).

ar kuuluu binääri-työkaluohjelmien joukkoon, koska arkistoja käytetään useimmiten kirjastoina, jotka sisältävät yleisesti tarvittavia aliohjelmia.

ar luo indeksin symboleihin, jotka on määritelty uudelleensijoitettavissa objektimoduuleissa, kun käytetään komentorivioptiota ’s’. Kun indeksi on kerran luotu, se päivitetään automaattisesti aina, kun ar tekee muutoksia arkiston sisältöön (paitsi käytettäessä ’q’ -komentorivioptiota päivityksen yhteydessä). Indeksoitu arkisto nopeuttaa kirjaston linkittämistä ja mahdollistaa kirjaston rutiinien keskinäiset kutsut riippumatta niiden järjestyksestä arkistossa.

Voit käyttää komentoa ’nm −s’ tai ’nm −−print−armap’ indeksitaulun listaamiseen. Jos arkistossa ei ole indeksitaulua, se voidaan lisätä jälkeenpäin ranlib -ohjelmalla.

ar vaatii vähintään kaksi argumenttia toimiakseen: yksi kirjain halutun toiminnon kuvaamiseen (sekä mahdollisesti muita kirjaimia määrittelemään optioita), sekä toiminnon kohteena olevan arkiston nimi.

Useimmat toiminnot hyväksyvät lisäksi tiedostoja argumenteiksi määrittelemään toiminnan kohteena olevia tiedostoja.

OPTIOT

GNU ar sallii toimintoa kuvaavan kirjaimen p sekä optioita kuvaavien lippujen mod antamisen missä järjestyksessä tahansa, kunhan ne ovat ensimmäisenä komentoriviargumenttina.

Halutessasi voit aloittaa ensimmäisen komentoriviargumentin viivalla (vähennysmerkki).

p-kirjain kuvaa haluttua toimintoa, ja se voi olla jokin seuraavista, mutta voit käyttää vain yhtä näistä:

d

Poistaa moduuleita arkistosta. Anna poistettavien moduulien nimet tiedostoniminä; arkistoa ei muuteta, jos et anna poistettavia tiedostonimiä.

Jos annat ’v’ -option, ar listaa kaikki arkistosta poistettavat moduulit.

m

Siirrä jäseniä arkiston sisällä.

Järjestys, jossa jäsenet ovat arkistossa, saattaa vaikuttaa ohjelman linkittämiseen kirjaston kanssa, jos symboli on määritelty useammassa kuin yhdessä jäsenessä.

Jos m -toiminnon kanssa ei anneta optioita, kaikki jäsenet, joiden nimet on annettu tiedosto-argumentteina siirretään arkiston loppuun; voit käyttää ’a’, ’b’, tai ’i’ -optiota, jos haluat siirtää jäsenen tarkemmin määriteltyyn paikkaan.

p

Tulosta annetut arkiston jäsenet. Mikäli ’v’ -optio on annettu, jäsenen nimi tulostetaan ennen sen sisällön tulostamista.

Mikäli et määrittele yhtään tiedostoa, kaikki arkiston tiedostot tulostetaan.

q

Pikalisäys; lisää tiedostoja arkiston loppuun tarkistamatta ovatko tiedostot jo arkistossa.

Optiot ’a’, ’b’ ja ’ieivät vaikuta tähän toimintoon; uudet jäsenet lisätään aina arkiston loppuun.

Mikäli optio ’v’ annetaan, ar listaa kaikki tiedostot, jotka se lisää arkistoon.

Koska tämän toiminnon on tarkoitus olla mahdollisimman nopea, indeksitaulua ei päivitetä vaikka se olisikin arkistossa olemassa; voit käyttää ’ar s’ tai ranlib -komentoja halutessasi päivittää symbolitaulun.

r

Lisää tiedostoja arkistoon (korvaten arkistossa jo olevat samannimiset jäsenet). Tämä toiminto eroaa toiminnosta ’q’ siten, että arkistosta poistetaan ensin jäsenet , joilla on sama nimi kuin lisättävillä tiedostoilla.

Jos jokin tiedostoniminä annetuista tiedostoista ei ole olemassa, ar tulostaa virheilmoituksen eikä poista arkistosta vastaavannimisiä jäseniä.

Oletusarvoisesti uudet jäsenet lisätään arkiston loppuun. Voit kuitenkin käyttää optioita ’a’, ’b’, tai ’i’ määritelläksesi uuden jäsenen aseman suhteessa toiseen jäseneen.

Optio ’v’ käytettynä tämän toiminnon kanssa aikaansaa jokaisen lisätyn jäsenen nimen tulostuksen, sekä lisäksi kirjaimen ’a’ tai ’r’ kuvaamaan sitä, lisättiinkö (ilman vanhan jäsenen poistamista) vai korvattiinko jäsen.

t

Tulosta taulukko, joka kuvaa arkiston sisältöä tai ne tiedostot, joiden nimet on annettu tiedostoniminä ja jotka ovat olemassa arkistossa. Normaalisti vain jäsenen nimi tulostetaan. Jos haluat nähdä myös tiedoston oikeudet, aikaleiman, omistajan, ryhmän ja koon, voit antaa toiminnolle option ’v’.

Jos et anna yhtään tiedostonnimeä, kaikki arkistossa olevat tiedostot tulostetaan.

Jos arkistossa on useampi kuin yksi samanniminen tiedosto (esim. ’huu’ arkistossa ’haa.a’), ’ar t haa.a huu’ tulostaa vain ensimmäisen löytämänsä tiedoston. Kaikkien samannimisten tiedostojen listaaminen vaatii arkiston täydellisen sisällön tulostamista, esim: ’ar t haa.a’.

x

Palauta jäseniä (nimetty tiedostoniminä) arkistosta. Voit käyttää ’v’ -optiota jos haluat, että ar listaa jokaisen palautettavan tiedoston nimen.

Jos et anna toiminnolle yhtään tiedostoa, kaikki arkistossa olevat tiedostot palautetaan.

Joukko optioita (mod) voi seurata välittömästi (ilman välilyöntiä) toimintoa kuvaavaa kirjainta p. Optioilla voi vaikuttaa toiminnon käyttäytymiseen:

a

Lisää uudet tiedostot olemassaolevan jäsenen jälkeen. Jos käytät optiota a, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen antamista.

b

Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä. Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen antamista (sama kuin ’i’).

c

Luo arkisto. Annettu arkisto luodaan aina, jos se ei ole olemassa, kun päivitystoiminto on annettu. Tällöin tulostetaan kuitenkin varoitus ellei sitä tätä optiota käyttämällä ole nimenomaan estetty.

f

Lyhennä nimet arkistossa. ar sallii normaalisti mielivaltaisen pitkät tiedostonnimet. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että luodut arkistot eivät ole yhteensopivia joidenkin järjestelmien oman ar-ohjelman kanssa. Jos tämä aiheuttaa ongelmia, f -optiota voidaan käyttää tiedostojen nimien lyhentämiseen niiden arkistoon lisäyksen yhteydessä.

i

Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä. Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on oltava annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen antamista (sama kuin ’b’).

l

Tämä optio on sallittu yhteensopivuussyistä, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta.

o

Säilytä alkuperäiset jäsenten aikaleimat palautuksen yhteydessä. Jos tätä optiota ei anneta, arkistosta palautetut tiedostot saavat aikaleimansa palautushetken mukaan.

s

Kirjoita indeksitaulu arkistoon tai päivitä olemassaoleva taulu vaikka arkistoon ei tehtäisikään muita muutoksia. Tätä optiota voidaan käyttää yksinään tai se voidaan yhdistää johonkin toimintoon. ’ar s’ -komennon suorittaminen arkistolle vastaa toiminnoltaan ’ranlib’ -komentoa.

u

Normaalisti ar r... lisää kaikki annetut tiedostot arkistoon. Jos haluat lisätä vain ne tiedostot, jotka ovat uudempia kuin arkistossa jo olevat samannimiset jäsenet, käytä tätä optiota. ’u’-optio on sallittu vain toiminnon ’r’ (korvaa) kanssa. Erityisesti yhdistelmä ’qu’ ei ole sallittu, koska aikaleimojen tarkistaminen hävittäisi nopeushyödyn ’q’-toiminnosta.

v

Tämä optio aikaansaa sen, että ar tulostaa toimintoon liittyvää lisäinformaatiota. Esimerkiksi monet toiminnot tulostavat käsiteltävät tiedostonimet, kun niitä käytetään yhdessä option ’v’ kanssa.

V

Tämä optio tulostaa ar-ohjelman versionumeron.

COPYING

Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be included in translations approved by the Free Software Foundation instead of in the original English.

KATSO MYÖS

binutilsinfo-järjestelmässä; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch (October 1991), nm(1), ranlib(1)