Manpages

NIMI

afmtodit − luo fonttitiedostot, joita groff −Tps käyttää

YLEISKATSAUS

afmtodit [ −ns ] [ −dkuvaustiedosto ] [ −ekoodaustiedosto ] [ −in ] [ −an ] afm_tiedosto karttatiedosto fontti

KUVAUS

afmtodit luo fonttitiedoston käytettäväksi groff:n ja grops:n kanssa. afmtodit on kirjoitettu perlillä. Sinulla täytyy olla perlin versio 3 asennettuna, että voit ajaa afmtodit:iä. afm_tiedosto on AFM (Adobe Font Metric) -tiedosto fonttia varten. karttatiedosto on tiedosto, joka kertoo mikä groff-merkin nimi osoittaa mihinkin PostScript-merkin nimeen. Tämän tiedoston pitäisi sisältää sarja rivejä muotoa:

ps_merkki groff_merkki

Missä ps_merkki on merkin PostScript-nimi ja groff_merkki on merkin groff-nimi (kuten käytetty groff-fonttitiedostossa.) Sama ps_merkki voi esiintyä useampia kertoja tiedostossa, jokainen groff_merkki saa esiintyä korkeintaan kerran. fontti on fontin groff-nimi. Jos PostScript-merkkiä on käytetään fontin tulkkauksessa, mutta ei ole mainittu karttatiedostossa, niin afmtodit laittaa sen groff-fonttitiedostoon nimettömänä merkkinä, jota voidaa käyttää \N pakonäppäinsarjalla (escape sequence) troff:ssa. Groff-fonttitiedosto tulostetaan tiedostoon nimeltä fontti.

Jos fonttia varten on ladattava fonttitiedosto, se voidaan listata tiedostossa /usr/lib/groff/font/devps/download; katso grops(1).

Jos −i -valitsin on käytössä, afmtodit tekee automaattisesti kursivointikorjauksen, kursivointikorjauksen vasemmalle ja alaindeksikorjauksen jokaiselle merkille. (Näiden parametrien merkitys on selvitetty groff_font:ssa(5)). Nämä parametrit voidaan määritellä merkeille erikseen lisäämällä afm_tiedostoon rivejä, jotka ovat muotoa:

italicCorrection ps_merkki n
leftItalicCorrection 
ps_merkki n
subscriptCorrection 
ps_merkki n

Missä ps_merkki on PostScript-merkin nimi ja n on haluttu arvo vastaavalle parametrille niiden tuhannesosina. Näitä parametrejä tarvitaan normaalisti vain kursivoituihin (tai vinoihin) fontteihin.

OPTIOT

−n

Älä tulosta ligatures (kaksoismerkki) -komentoa tälle fontille. Käytä tätä vakioleveyksisissä fonteissa.

−s

Fontti on erikoinen. Tämä valitsin aiheuttaa special-komennon lisäämisen fonttitiedostoon.

−dkuvaustiedosto

Laitekuvaustiedosto on kuvaustiedosto mieluummin kuin oletus DESC.

−ekoodaustiedosto

PostScript-fontti pitäisi uudelleenkoodata käyttäen koodausta, joka on kuvattu koodaustiedostossa. Koodaustiedoston muoto on selvitetty grops(1):ssa.

−an

Käytä n:ää vinousparametrinä fonttitiedostossa. groff käyttää tätä kohdistaessaan korostuksia. Oletuksena afmtodit käyttää käänteistä kursiivikulmaa määriteltynä afm_tiedostossa. Aitojen kursiivifonttien kanssa on joskus suotavaa käyttää vinoutta, joka on vähemmän kuin tämä. Jos huomaat, että kursiivifonttien merkeillä korostus tulee liian etäälle niistä, −a -valitsin antaa fontille pienemmän vinouden.

−in

Tekee kursiivin korjauksen jokaiselle merkille, joten merkkien leveys plus merkkien kursiivikorjaus on suuruudeltaan n tuhannesosaa niistä plus määrä paljonko oikea reuna merkkien ympärillä on oikealla merkkien keskipisteestä. Jos tämä antaisi tulokseksi käänteisen kursiivikorjauksen, käytä sen sijaan nolla-kursiivikorjausta.

Tekee myös fontin vinouden tangenttitekijää vastaavan alaindeksin korjauksen ja neljä viidesosaa fontin x-pituudesta. Jos tämä antaisi tulokseksi kursiivin korjausta suuremman alaindeksin korjauksen, käytä sen sijaan samaa alaindeksin korjausta kuin kursiivin korjauksessa.

Tekee myös kursiivin korjauksen vasemmalle jokaiselle merkille suuruudeltaan n tuhannesosaa niistä plus määrä, paljonko vasen reuna merkkejä ympäröivästä laatikoista on vasemmalla merkkien keskipisteestä. Kursiivin korjaus vasemmalle voi olla negatiivinen.

Tätä valitsinta tarvitaan normaalisti vain kursivoitujen (tai vinojen) fonttien kanssa. Groff:n mukana toimitetut fonttitiedostot on tehty käyttämällä valintaa −i50 kursivoiduille fonteille.

TIEDOSTOT

/usr/lib/groff/font/devps/DESC

Laitekuvaustiedosto.

/usr/lib/groff/font/devps/F

Fontin kuvaustiedosto fontille F.

/usr/lib/groff/font/devps/download

Lista ladattavista fonteista.

/usr/lib/groff/font/devps/text.enc

Tekstifontteihin käytetty koodaus.

/usr/lib/groff/font/devps/generate/textmap

Vakiokartoitus.

KATSO MYÖS

groff(1), grops(1), groff_font(5), perl(1).

COMMENTS