Manpages

NIMI

addr2line − muuntaa osoitteita tiedostonimiksi ja rivinumeroiksi

YLEISKATSAUS

addr2line

[−b bfdnimi | −−target=bfdnimi] [−C|−−demangle] [−e tiedostonimi | −−exe=tiedostonimi] [−f|−−functions] [−s|−−basenames] [−H|−−help] [−V|−−version] [osoiteosoite...]

KUVAUS

addr2line tulkkaa ohjelman osoitteita tiedostonimiin ja rivinumeroihin. Kun määrätään osoite ja ajettava tiedosto, se käyttää tiedoston debuggaustietoja ymmärtääkseen, mikä tiedostonimi ja rivinumero ovat yhteydessä määrättyyn osoitteeseen.

Ajettava tiedosto, jota käytetään, määritellään −e-valitsimella. Oletus on a.out.

addr2line käsittää kaksi toimintamoodia.

Ensimmäisessä heksadesimaali-osoitteet määritellään komentorivillä ja addr2line näyttää tiedostonimen ja rivinumeron jokaiselle osoitteelle.

Toisessa addr2line lukee heksadesimaali-osoitteet vakiosyötteestä ja tulostaa tiedostonimen ja rivinumeron jokaiselle vakiosyötteen osoitteelle. Tässä moodissa addr2line:a voidaan käyttää putkessa muuntamaan dynaamisesti valittuja osoitteita.

Tulosteen muoto on TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO. Tiedostonimi ja rivinumero jokaiselle osoitteelle tulostetaan erilliselle riville. Jos −f valitsinta on käytetty, jokaista TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO -riviä edeltää FUNKTIONIMI-rivi, jolla on kutsun nimi, mihin osoite sisältyy.

Jos tiedostonimeä tai kutsun nimeä ei voida selvittää, addr2line tulostaa kaksi kysymysmerkkiä niiden paikalla. Jos rivinumeroa ei voida selvittää, addr2line tulostaa 0.

OPTIOT

−b bfdnimi
−−target=
bfdnimi

Määrittää kohdetiedostojen objekti-koodin muodoksi bfdnimi.

−C

−−demangle

Tulkkaa (demangle) matalan tason symbolien nimet käyttäjätason nimiksi. Sen lisäksi poistetaan kaikki järjestelmästä riippuvaiset etualleviivaukset, tämä tekee C++ -kutsujen nimet luettaviksi.

−e tiedostonimi
−−exe=
tiedostonimi

Määrittää ajettavan tiedoston nimen, mistä osoitteet pitäisi tulkita. Oletustiedosto on a.out.

−f

−−functions

Näyttää kutsunimet, kuten myös tiedosto- ja rivinumerotiedot.

−s

−−basenames

Näyttää vain jokaisen tiedostonimen kannat.

KATSO MYÖS

binutilskohta info-järjestelmässä.

GNU binäärityökalutRolandH.Pesch(Lokakuu1991).

COMMENTS