Manpages

JMÉNO

acos − funkce arccos

SYNTAXE

#include <math.h>

double acos(double x);

POPIS

Funkce acos() počítá arccos čísla x; což je hodnota, jejíž cosinus je x. Je-li x mimo interval od −1 do 1, funkce acos() selže a je nastavena proměnná errno.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce acos() vrací arccos v radiánech. Její návratová hodnota může být od 0 do PI včetně.

CHYBY

EDOM

x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS