Available in

(8) (8)/de (8)/es (8)/et (8)/it (8)/nl (8)/pt (8)/pt_br (8)/sv (8)/uk

Contents

NAME

kded4 − KDE deemon - lubab Sycoca andmebaasil end vajadusel uuendada.

SYNOPSIS

kded4 [−−help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [−−check]

KIRJELDUS

kded4 kannab vastutust sycoca−faili, s.t konkreetse kasutaja teenusetüüpide, MIME tüüpide ja teenuste binaarpuhvri loomise eest.

See jälgib katalooge, mis sisaldavad .desktop−faile. Kui mõni fail lisatakse või eemaldatakse, oodatakse viis sekundit (juhuks, kui uuendusi peaks tulema mitu) ning seejärel käivitatakse käsk kbuildsycoca.

ÜLDISED VõTMED

−−author

Näitab infot autori kohta.

−−help

Näitab abiteadet võtmete kohta.

−−help−all

Näitab kõiki võtmeid.

−−help−kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

−−help−qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

−−license

Näitab litsentsiinfot.

−v −−version

Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

−−check

Sycoca andmebaasi kontrollitakse ainult korra.

KASUTAMINE

Kui käivitada kded4 parameetriteta ja see juba töötab, näidatakse teadet:

KDE deemon (kded) juba töötab.

Kui käivitada kded4 parameetriga kded4 −−check, uuendab see KDE sycoca−faili käsuga kbuildsycoca.

VAATA KA

kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca(8)

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHORS

David Faure <faure [AT] kde.org>, Waldo Bastian <bastian [AT] kde.org>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus