Available in

(3) (3)/cs (3)/de (3)/es (3)/fr (3)/ja (3)/ko (3)/pl (3)/pt (3)/ru

Contents

JMÉNO

atan − funkce arcus tangens

SYNTAXE

#include <math.h>

double atan(double x);

POPIS

Funkce atan() počítá arcus tangens čísla x; což je hodnota, jejíž tangens je x.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce atan() vrací arcus tangens v radiánech a její obor hodnot je uzavřený interval od -PI/2 do PI/2.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS

blog comments powered by Disqus