Manpages

NOM

xdtv_alevt-date − mostra/defineix la data del sistema amb la data que es reb des del Teletext (adaptat a xdTV)

SINOPSIS

xdtv_alevt-date [opcions]

DESCRIPCIÓ

xdtv_alevt-date mostra la data rebuda des d’una font de Teletext. Es pot emprar per definir la data del sistema. La data no és interpretada (ni tan sols transmessa en la majoria de canals). De manera que tan sols permet un ajustament de +/-12 hores. L’ajustament per defecte està limitat a +/-2 hores (empra -delta per canviar-ho). Sense l’opció -set tan sols mostra la data en el format de la comanda date(1)

OPCIONS

A continuació es resumeixen les opcions.

−set

Defineix la data del sistema amb la data rebuda des del Teletext.

−delta segons

Defineix l’ajustament màxim que es farà al sistema. Per defecte són 7200 segons (2 hores) i el màxim que es permet són 12 hores.

−format cadena

Cadena que defineix el format amb que es mostrarà la data. Mira a strftime(3) per les seqüències de control.

−vbi dispositiu

Defineix el nom del dispositiu a emprar (per defecte: /dev/vbi).

−timeout segons

Si la data no pot ser detectada en manco de segons, el programa acaba amb SIGALRM.

−−help

Mostra les opcions.

−−version

Mostra la versió del programa.

Abans d’iniciar aquest programa has de tenir en marxa un canal de TV amb un altre programa com xdtv

Nota: Aquest programa no altera el rellotge que funciona amb la bateria de l’ordenador. clock -w sí que ho farà.

FITXERS

/dev/vbi*

CONSULTEU TAMBÉ

xdtv_alevt-cap(1), strftime(3), date(1), clock(8).

BUGS

Aquest programa és només una joguina. La data transmessa per les estacions de TV no és gens fiable. Alguns tenen una diferència de segons però altres tenen un diferencial de més de 15 minuts. Estàs avisat. (I no creguis que la data pkt8/30 sigui millor. És pitjor i tot.)

No reporteu bugs a <froese [AT] gmx.de> *g*.

COMMENTS