Available in

(8) (8)/ca (8)/de (8)/es (8)/et (8)/it (8)/nl (8)/pt (8)/pt_br (8)/sv (8)/uk

Contents

NAME

kbuildsycoca4 − Refà el cau de configuració del sistema.

SYNOPSIS

kbuildsycoca4 [−−nosignal | −−noincremental | −−checkstamps | −−nocheckfiles | −−global | −−menutest | −−track menu−id | −−help | −−help−qt | −−help−kde | −−help−all | −−author | −v, −−version | −−license]

DESCRIPCIó

kbuildsycoca4, forma part de les eines de línia d’ordres del KDE i assegura l’adequada operació d’aquest en llegir tots els fitxers .desktop, ..xml, i .protocol per a construir una base de dades binària.

El mateix KDE accedeix a aquesta base de dades durant l’operació per a proveir la informació de configuració que necessita un programa per a executar−se.

Aquesta eina forma part de ksycoca4, que manté la memòria cau de la configuració del sistema KDE

OPCIONS

−−nosignal

No senyala les aplicacions per actualitzar

−−noincremental

Deshabilita l’actualització incremental, torna a llegir−ho tot

−−checkstamps

Comprova les marques de temps del fitxer

−−nocheckfiles

Desactiva la comprovació de fitxers (perillós)

−−global

Crea una base de dades global

−−menutest

Executa només una prova de generació de menú

−−track menu−ID

Segueix l’identificador de menú per a la depuració

−−help

Mostra ajuda quant a les opcions

−−help−qt

Mostra les opcions específiques de Qt

−−help−kde

Mostra les opcions específiques de KDE

−−help−all

Mostra totes les opcions

−−author

Mostra informació de l’autor

−v , −−version

Mostra informació de la versió

−−license

Mostra informació de llicència

ÚS

Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement especificant l’ordre següent a l’indicatiu kbuildsycoca4

FITXERS

/var/tmp/kde−$USER/ksycoca4

El directori per omissió a on s’emmagatzemaran els fitxers de memòria cau.

VARIABLES D’ENTORN

$KDEDIRS

Especifica quins directoris formen part de la instal·lació de KDE

VEURE TAMBé

kdeinit4

ERRORS

Probablement hi ha molts errors. Useu bugs.kde.org: http://bugs.kde.org per a informar−los.

AUTHOR

Darian Lanx <content [AT] openprojects.net>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus