Manpages

JMÉNO

gammu−smsd−monitor − Monitoruje stav SMS démona Gammu

SYNTAXE

gammu−smsd−monitor [OPTION]...

POPIS

Tato manuálová stránka stručně popisuje příkaz gammu−smsd−monitor.

gammu−smsd−monitor je program, který monitoruje stav Gammu SMS démona, pravidelně zobrazuje informace o telefonu a zpracovaných zprávách.

Program přijímá následující parametry (dlouhé parametry nemusí být podporovány na všechplatformách):
−h
, −−help

Zobrazí nápovědu.

−v, −−version

Zobrazí informace o verzi a zakompilované funkcionalitě.

−c, −−config=soubor

Jaký konfigurační soubor se má použít, výchozí je /etc/gammu−smsdrc, na systému Windows není žádná výchozí cesta a cesta ke konfiguračnímu souboru musí být zadána vždy.

−l, −−loops=počet

Počet cyklů, výchozí je vypisovat informace donekonečna.

−d, −−delay=sekundy

Přestávka mezi zobrazováním stavu SMSD, výchozí je 20 sekund.

−C, −−csv

Vypisuje hodnoty v textu odděleným středníky:

client;phone ID;IMEI;sent;received;failed;battery;signal

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsdrc(5), gammu(1), gammu−smsd(1)

AUTOR

gammu−smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal [AT] cihar.com>.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

Před hlášením chyb prosím zapněte logovaní v nastavení SMSD:

[smsd]
debuglevel = 255
logfile = smsd.log

a přiložte tento log k hlášení chyby.

COMMENTS