Manpages

JMÉNO

gammu−smsd − SMS démon pro Gammu

SYNTAXE

gammu−smsd [PARAMETR]...

POPIS

Tato manuálová stránka stručně popisuje příkaz gammu−smsd.

gammu−smsd je program, který pravidelně kontroluje GSM modem a přijímá zprávy,ukládá je na zadaném místě a také odesílá zprávy, které jsou ve frontě.

Démon umí znovu načíst konfigurační soubor pokud mu byl zaslán signál hangup (SIGHUP) a korektně se ukončí při signálech SIGINT a SIGTERM.

Program přijímá následující parametry (dlouhé parametry nemusí být podporovány na všechplatformách):
−h
, −−help

Zobrazí nápovědu.

−v, −−version

Zobrazí informace o verzi a zakompilované funkcionalitě.

−c, −−config=soubor

Jaký konfigurační soubor se má použít, výchozí je /etc/gammu−smsdrc, na systému Windows není žádná výchozí cesta a cesta ke konfiguračnímu souboru musí být zadána vždy.

Dokumentace konfiguračního souboru je v gammu−smsdrc(5).

−p, −−pid=soubor

Zamykací soubor, kde bude uložený PID (id procesu), prázdná cesta vypne tuto funkci. Není podporováno na Windows.

−U, −−user=uživatel

Omezí oprávění uživatele po spuštění na vybraného uživatele.

−G, −−group=skupina

Omezí oprávění uživatele po spuštění na vybranou skupinu.

−d, −−daemon

Spustí program jako démona. Není podporováno na Windows.

−i, −−install−service

Nainstaluje SMSD jako službu ve Windows.

−u, −−uninstall−service

Odinstaluje SMSD jako službu ve Windows.

−s, −−start−service

Spustí SMSD službu ve Windows.

−k, −−stop−service

Ukončí SMSD službu ve Windows.

−f, −−max−failures=počet

Program se ukončí po zadaném počtu chyb. Použijte 0 pro nekonečný běh (toto je výchozí chování).

−X, −−suicide=sekundy

Zabije se po zadaném počtu sekund.

−S, −−run−service

Spustí program jako službu Windows. Tato volba je určena pro spouštění ze správce služeb a neměla by být používana.

−n, −−service−name=name

Určí jméno služby ve Windows. Každá služba potřebuje unikátní jméno, takže pokud chcete mít spuštěných více instancí SMSD, musíte pojmenovat každou instanci jinak. Výchozí jméno je "GammuSMSD".

PŘÍKLAD

Příklady pro Linux/Unix
Spuštění SMSD jako démon na Linuxu:

gammu−smsd −−config /etc/gammu−smsdrc −−pid /var/run/gammu−smsd.pid −−daemon

Spuštění SMSD jako démon s omezenými právy na Linuxu:

gammu−smsd −−config /etc/gammu−smsdrc −−pid /var/run/gammu−smsd.pid −−daemon −−user gammu −−group gammu

SMSD jako systémový démon

Pro spuštění SMSD při startu systému můžete použít init skript, který je distribuován s Gammu v adresáři contrib/init. Při výchozí instalaci není instalován, můžete ho zkopírovat ručně, nebo se podívejte do souboru INSTALL.cs.

Pod Windows 7 možná budete potřebovat vypnout UAC (user account control) před tím než vám půjde nainstalovat služba SMSD.

Příklady se službou pro Windows
Instalace SMSD jako služba ve Windows:

gammu−smsd.exe −c c:\Gammu\smsdrc −i

Instalace dvou SMSD jako služby ve Windows.

gammu−smsd.exe −c c:\Gammu\smsdrc−1 −n Gammu−first−phone −i

gammu−smsd.exe −c c:\Gammu\smsdrc−2 −n Gammu−second−phone −i

Odinstalace SMSD služby ve Windows.

gammu−smsd.exe −u

Problémy se službou ve Windows
Pokud se Gammu nepodaří spustit jako služba ve Windows (obvykle dostanete chybu 1053: "Služba neodpověděla na řídící, nebo zahajovací požadavek dostatečně včas"), zkontrolujte logy SMSD. Pokud neobsahují žádné informace, zkuste SMSD spustit ručně s přesně stejnými parametry jako jste nainstalovali službu (bez parametru −i).
Příkazová řádka například může vypadat takto:

gammu−smsd.exe −c smsdrc

Nyní by mělo být možné dostat popis chyb i když SMSD nejde spustit jako služba.

ZNÁMÁ OMEZENÍ

You can not use same phone by more programs in same time. However in case you did not enable locking in [gammu] section, it might be able to start the communication with phone from more programs. In this case neither of the programs will probably work.

There is no way to detect that SMS message is reply to another by looking at message headers. The only way to achieve this is to add some token to the message and let the user include it in the message on reply.

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsdrc(5), gammu(1), gammu−smsd−inject(1), gammu−smsd−monitor(1)

Dokumentace pro různé služby:

gammu−smsd−files(7), gammu−smsd−mysql(7), gammu−smsd−pgsql(7), gammu−smsd−dbi(7), gammu−smsd−tables(7), gammu−smsd−null(7), gammu−smsd−run(7)

For web based frontend to SMSD database (currently only MySQL is being supported), please check Kalkun − <http://kalkun.sourceforge.net/>;.

AUTOR

gammu−smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal [AT] cihar.com>.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

Před hlášením chyb prosím zapněte logovaní v nastavení SMSD:

[smsd]
debuglevel = 255
logfile = smsd.log

a přiložte tento log k hlášení chyby.

COMMENTS