Manpages

JMÉNO

gammu−config − Gammu configurator

SYNTAXE

gammu−config [−f|−−force] [−c|−−config konfigurace]

POPIS

Skript, který vám usnadní konfiguraci gammu.

Program se chová podle GNU zvyklostí, takže dlouhé parametry jsou uvedeny dvěmi pomlčkami (’−’). Souhrn parametrů je uveden níže.
−h, −−help

Zobrazí přehled voleb.

−f, −−force

Vynutí konfigurování i když konfigurační soubor již existuje.

−c, −−config konfigurace

Určí, který konfigurační soubor bude použit.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

DALŠÍ INFORMACE

gammu(1)

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

COMMENTS