Manpages

JMÉNO

font2c − zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C

POUŽITÍ

font2c jména_fontů

POPIS

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími parametry:

−q −dNODISPLAY −dWRITESYSTEMDICT

následují ještě argumenty zadané na příkazové řádce. Toto zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C, který může být linkován interpretem.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug−gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

COMMENTS