Manpages

NIMI

factor, primes − jakaa luvun tekijöihinsä, tuottaa alkulukuja

YLEISKATSAUS

factor [ luku ] ...

primes [ alku [ loppu ]]

KUVAUS

Apuohjelma factor jakaa tekijöihinsä kaikki kokonaisluvut väliltä -2147483648 ja 2147483647. Kun luku jaetaan tekijöihinsä, se tulostetaan, ja sitä seuraa ’’:’’, sekä lista luvun tekijöistä yhdellä rivillä. Tekijät esitetään kasvavassa järjestyksessä ja ne on erotettu välilyönnillä. Mikäli jaettava luku on jollakin tekijällään jaollinen useita kertoja, tekijää myös tulostetaan kyseinen määrä.

Kun factor käynnistetään yhden tai useamman parametrin kanssa, jokainen argumentti jaetaan tekijöihinsä.

Kun factor käynnistetään ilman parametrejä, factor lukee lukuja, yksi per rivi vakiosyötteestä, kunnes tiedosto loppuu tai virhe kohdataan. Numeroa edeltävät välilyönnit ja tyhjät rivit jätetään huomiotta. Lukua saa edeltää etumerkkinä joko - tai +. Luvut päättyvät ei-numero-merkkeihin (kuten rivinvaihto). Kun luku on luettu, se jaetaan tekijöihinsä. Rivit eivät saa olla pidempiä kuin 255 merkkiä.

Apuohjelma primes tulostaa alkulukuja kasvavassa järjestyksessä, yksi per rivi, aloittaen joko luvusta alku tai sen yläpuolelta, jatkaen kunnes se kohtaa luvun loppu, mutta ei ota sitä mukaan. Luvun alku tulee olla vähintään 0, eikä suurempi kuin loppu. Luvun loppu arvo ei saa olla suurempi kuin 4294967295. Luvun loppu oletusarvo on 4294967295.

Kun primes käynnistetään ilman parametrejä, alku luetaan vakiosyötteestä. Lopun oletetaan olevan 4294967295. Lukua alku saa edeltää etumerkki +. Luku alku päättyy ei-numero merkkiin (kuten rivinvaihto). Rivi ei saa olla pidempi kuin 255 merkkiä.

DIAGNOSTIIKKA

Sallitun lukualueen ulkopuolisen luvun tai pätemättömän syötteen aiheuttama virhe kirjoitetaan standardivirheeseen.

BUGIT

Factor ei kykene hallitsemaan ’’10 eniten haluttua’’ tekijöiden listaa, primes ei kykene maailmanennätykseen...

COMMENTS