Manpages

JMÉNO

dvipdf − Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips

POUŽITÍ

dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ výstup.pdf ] ...

POPIS

Tento skript vyvolá program dvips(1) s volbou −q a jeho výstup pošle přes rouru do programu gs(1) s následujícími parametry:

−q −dNOPAUSE −dBATCH −sDEVICE=pdfwrite

a také s −sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), dvips(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug−gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

COMMENTS