Manpages

NAZWA

copysign − kopiowanie znaku liczby

SKŁADNIA

#include <math.h>

double copysign(double x, double y);
float copysignf(float
x, float y);
long double copysignl(long double
x, long double y);

Proszę linkować z −lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

copysign(), copysignf(), copysignl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają liczbę, której wartość bezwzględna test taka sama, jak wartość bezwzględna x, ale znak jest taki sam, jak znak liczby y.

Na przykład zarówno copysign(42.0, −1.0), jak i copysign(−42.0, −1.0) zwracają −42.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość, której wartość bezwzględna jest wzięta z x, a znak jest wzięty z y.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN ze znakiem takim samym, jak bit znaku w y.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1−2001, POSIX.1−2008. Funkcja ta jest zdefiniowana w IEC 559 (oraz w dodatku zawierającym funkcje zalecane w IEEE 754/IEEE 854).

UWAGI

Na architekturach, na których formaty liczb zmiennoprzecinkowych nie są zgodne z IEEE 754, funkcje te mogą traktować ujemne zero jako dodatnie.

ZOBACZ TAKŻE

signbit(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek [AT] priv.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] mif.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS