Available in

(6) (6)/cs (6)/de (6)/en (6)/es (6)/et (6)/fi (6)/fr (6)/gl (6)/hu (6)/id (6)/it (6)/ja (6)/lt (6)/pl (6)/pt (6)/pt_br (6)/sk (6)/sr (6)/tr (6)/zh_cn (6)/zh_tw

Contents

NIMI

wesnothd − Battle for Wesnothi mitmemängija−võrgumoodul

LÜHIDALT

wesnothd [−dv] [−c kataloog] [−p port] [−t number] [−T number]
wesnothd −V

KIRJELDUS

Haldab Wesnothi Lahingu mitmemängija mänge. Vt http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration käskude kohta, mida saab anda klientprogrammist (/query ...) või käsujärjekorra kaudu..

VALIKUD

−c kataloog, −−config kataloog

ütleb wesnothd−le häälestusfailide asukoha. Vt süntaksi SERVER CONFIG alt. Häälestust saab uuesti laadida, saates serveriprotsessile käsu SIGHUP.

−d, −−daemon

käitab wesnothd taustarežiimis (daemon)

−h, −−help

ütleb, mida käsureavalikud teevad.

−−log−level=domain1,domain2,...

määrab logimise taseme. all valib kõik tasemed. Tasemeteks on: errorwarninginfodebug. Vaikimisi on kasutusel error ning serveri jaoks info.

−p port, −−port port

seob serveri konkreetse pordiga. Kui muud pole määratud, on kasutusel 15000.

−t arv, −−threads arv

määrab võrgu S/V lõimede maksimumarvu (vaikimisi: 5, maksimum: 30).

−T arv, −−max−threads arv

määrab maksimaalse lõimede arvu. Kui 0, siis piirang puudub (vaikimisi: 0).

−V, −−version

näitab versiooninumbrit ja väljub programmist.

−v, −−verbose

lülitab silumislogi sisse.

SERVERIHÄÄLESTUS

Üldsüntaks on järgmine:
[tag]

klahv="väärtus"

klahv="väärtus,väärtus,..."

[/tag]

Globaalsed võtmed:
allow_remote_shutdown

Negatiivse väärtuse (vaikimisi) korral ignoreeritakse kõiki sulgemis− ja taaskäivituskäske peale FIFO omade. Positiivse (jah) väärtuse korral lubab administraatoril mängu eemalt sulgeda.

ban_save_file

Absoluutne või suhteline kataloogitee (gzip−pakitud) failini, mida server saab lugeda ja kirjutada. Keelud salvestatakse sellesse faili ja loetakse serveri käivitamisel sisse.

compress_stored_rooms

Määrab, kas ruumidefaili saab lugeda ja kirjutada pakitud kujul. Vaikimisi on ’jah’.

connections_allowed

Lubatud ühenduste arv samalt IP−aadressilt. 0 tähendab lõputut hulka. (vaikimisi: 5)

disallow_names

Nimed ja hüüdnimed, mida server ei tunnista. Metamärgid ‘*’ ja ‘?’ on toetatud. Lisainfoks vt. glob(7) . Vaikimisi väärtused (kui muud ei määrata) on: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

fifo_path

Serveri käsujärjekorra (FIFO) kataloog (nagu wesnothi /query ... ). Kui pole määratud, kasutatakse kompileerimisaegset vaikimisi väärtust (vaikimisi: /var/run/socket/wesnothd/socket).

max_messages

Lubatud sõnumite arv perioodil messages_time_period. (vaikimisi: 4)

messages_time_period

Ajavahemik (sekundites), mille jooksul kontrollitakse sõnumitega üleujutamist (vaikimisi: 10 sekundit).

motd

Päevasõna.

new_room_policy

Määrab, kes saab serveris uusi ruume luua. Võimalikud väärtused on ’everyone’ (igaüks), ’registered’ (registreeritud kasutajad), ’admin’ (haldur) ja ’nobody’ (mitte keegi). Vaikimisi väärtuseks on ’everyone’.

passwd

Administraatori salasõna (vt /query adminparool).

replay_save_path

Mängusalvestuste kataloog. (Ära unusta alguse kaldkriipsu!) Vaikmisi on ‘’ ehk wesnothd käivituskataloog.

restart_command

Käsk, mida server kasutab uue serveriprotsessi käivitamiseks läbi ‘restart’−käsu. (Kasutatav vaid käsujärjekorra kaudu. Vt allow_remote_shutdown −sätet.)

room_save_file

Kataloogitee ruumiandmete failini. Seda faili loetakse serveri käivitumisel ja hiljem ka kirjutatakse sinna. Kui see on tühi või määramata, siis ruume ei laeta ega salvestata.

save_replays

Määrab, kas server salvestab mängu käigu automaatselt. (vaikimisi: false).

versions_accepted

Komadega eraldatud tunnusstringide loetelu, mida server tunnistab. Metamärgid ‘*’ and ‘?’ on toetatud. (vaikimisi on vastav Wesnothi versioon)
N: versions_accepted="*" tunnistab kõiki versioone.

user_handler

Kasutajahalduri nimi. Hetkel on saadaval ’forum’ (wesnothd ühendamiseks phpbb foorumi andmebaasiga) ja ’sample’ (näitrealisatsioon kasutajate haldusliidesest. Kes seda tegelikult kasutab, on hull). Vaikimisi väärtuseks on ’forum’. Pead ka lisama [user_handler]−sektsiooni.

Globaalsed märgendid:
[redirect]
Määrab serveri, kuhu kindlad klienttarkvara versioonid suunatakse.

host

Ümbersuunatava serveri aadress.

port

Port, kuhu ühendutakse.

version

Komadega eraldatud nimekiri ümbersuunatavatest versioonidest. Metamärkide osas käitub nagu versions_accepted.

[ban_time] Võtmesõnade määramiseks ajutiste keeldude nimekirja jaoks.

name

Nimi keeluajale viitamiseks.

time

Ajapikkuse defineerimine. Vorming:: %d[%s[%d%s[...]]] , kus %s on s (sekundid), m (minutid), h (tunnid), D (päevad), M (kuud) või Y (aastad) ja %d on arv. Kui pole määratud, kasutatakse m−i (minutid). N: time="1D12h30m" annab keelu pikkuseks 1 päeva, 12 tundi ja 30 minutit.

[proxy] Käsib serveril toimida puhvrina ja edastada ühendunud kliendi soovid konkreetsele serverile. Samad võtmed kui [redirect] juures.

[user_handler] Käivitab kasutajahalduri. Võtmed sõltuvad konkreetsest haldurist, mis määratakse user_handler võtmega. Kui [user_handler] −sektsioon on häälestusfailis olemas, toimib server ilma kasutajate registreerimiseta.

db_host

(user_handler=forum korral) Andmebaasiserveri masina nimi

db_name

(handler=forum jaoks) Andmebaasi nimi

db_user

(user_handler=forum jaoks) Kasutajanimi, millega baasi sisse logida

db_password

(user_handler=forum jaoks) Kasutaja salasõna

db_users_table

(user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu salvestatakse phpbb foorumi kasutajainfo. Tõenäoliselt on see <table−prefix>_users (e.g. phpbb3_users).

db_extra_table

(user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu wesnothd salvestab kasutajainfo. See tuleb luua käsitsi. N: CREATE TABLE <tabel>(kasutaja VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

user_expiration

(user_handler=sample jaoks). Aeg päevades, mille möödumisel konto aegub.

[mail] Häälestab SMTP−serveri, mille kaudu kasutajahaldur saab saata e−kirju. Praegu saadaval vaid ’sample’−kasutajahaldurile..

server

Postiserveri nimi

username

Postiserveri kasutajanimi

password

Kasutaja parool.

from_address

Sinu sõnumi vastuseaadress.

mail_port

Port, kus e−postiserver jookseb. Vaikimisi on see 25.

EXIT STATUS

Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit status of 2 indicates an error with the command line options.

AUTOR

Kirjutaja David White <davidnwhite [AT] verizon.net>. Muutjad: Nils Kneuper <crazy−ivanovic [AT] gmx.net>, ott <ott [AT] gaon.net>, Soliton <soliton.de [AT] gmail.com> ja Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer [AT] gmail.com>. Selle manuaalilehe algne autor oli Cyril Bouthors <cyril [AT] bouthors.org>.
Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÕIGUS

Copyright © 2003−2009 David White <davidnwhite [AT] verizon.net>
See on vaba tarkvara − see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte müügikõlbulikkuse või kindlaks otstarbeks kasutuskõlbulikkuse suhtes.

LISAINFO

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

COMMENTS

blog comments powered by Disqus