Available in

(1) (2) (1)/cs (1)/de (1)/es (1)/fi (1)/fr (2)/fr (1)/hu (1)/it (1)/ja (2)/ja (1)/ko (1)/pl (1)/tr (1)/zh_cn (1)/zh_tw

Contents

JMÉNO

tee − čte standardní vstup a zapisuje na standardní výstup a do souborů

POUŽITÍ

tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Kopíruje standardní vstup na standardní výstup a do všech SOUBORů zadaných jako parametry.
−a
, −−append

načítaná data jsou připsána na konec zadaných SOUBORů místo jejich přepsání

−i, −−ignore−interrupts

ignoruje signály přerušení

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud je SOUBOR určen jako −, kopíruje na standardní výstup.

AUTOR

Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro tee je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a tee, měl by příkaz

info coreutils ’tee invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus