Available in

(1) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/fr (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pt (1)/pt_br (1)/ru (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

swappo − intercambia as cadeas msgid e msgstr nun ficheiro PO

SYNOPSIS

swappo [ficheiro.po]

DESCRICIóN

swappo le o ficheiro PO dado e intercambia os campos msgid e msgstr de cada mensaxe. O resultado é un novo ficheiro PO que traduce no sentido oposto. Por exemplo, se o ficheiro PO traduce de Inglés a Galego, o novo ficheiro PO traducirá de Galego a Inglés.

O novo ficheiro PO será escrito na saída estándar. O antigo ficheiro PO ficará tal como era.

Esta utilizade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

CONSULTE TAMéN

po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

As ferramentas PO−XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo [AT] kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab [AT] debian.org>

AUTHOR

Ben Burton.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus