Available in

(1) (2) (3) (8) (2)/cs (2)/de (2)/es (8)/es (2)/fr (8)/fr (8)/hu (8)/it (2)/ja (8)/ja (2)/ko (8)/ko (8)/pl (2)/pt (2)/ru (8)/tr (8)/zh_cn (8)/zh_tw

Contents

JMÉNO

shutdown − ukonči část plně duplexního spojení

SYNTAXE

#include <sys/socket.h>

int shutdown(int s, int how);

POPIS

The shutdown může ukončit část nebo celé spojení soketu s . Je-li how 0, další data nebudou přijímána. Je-li how 1, další data nebudou posílána. Je-li how 2, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak −1 a je nastavena proměnná errno

CHYBY

EBADF

s není platným deskriptorem.

ENOTSOCK

s je soubor, ne soket.

ENOTCONN

Specifikovaný soket není spojen.

SPLŇUJE STANDARDY

4.4BSD (volání shutdown se poprvé objevilo v 4.2BSD).

DALŠÍ INFORMACE

connect(2), socket(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS

blog comments powered by Disqus