Available in

(7) (7)/ca (7)/de (7)/es (7)/et (7)/gl (7)/it (7)/nl (7)/pt (7)/pt_br (7)/sv (7)/uk

Contents

NAME

qtoptions − Üldised käsureavõtmed kõigile rakendustele, mis tuginevad Qt tööriistakomplektile.

SYNOPSIS

Qt rakendus [Qt üldised võtmed]

VõTMED

Järgnevad võtmed kehtivad kõigis Qt™ rakendustes:
−−display
kuvanimi

Kasutab X−serveri kuva kuvanimi.

−−session seansiID

Taastab rakenduse, millel on määratud seansiID.

−−cmap

Sunnib rakenduse paigaldama privaatvärvikaardi 8−bitisel kuval.

−−ncols arv

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8−bitisel kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni.

−−nograb

Annab Qt™−le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri.

−−dograb

Siluri töö võib põhjustada otsese −−nograb, kasuta selle tühistamiseks −−dograb.

−−sync

Lülitub sünkroonsele silumisele.

−−fn,−−font fondinimi

Määrab rakenduse fondi.

−−bg,−−background värv

Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud).

−−fg,−−foreground värv

Määrab esiplaani vaikevärvi.

−−btn,−−button värv

Määrab nupu vaikevärvi.

−−name nimi

Määrab rakenduse nime.

−−title tiitel

Määrab rakenduse tiitli.

−−visual TrueColor

Sunnib rakenduse kasutama 8−bitisel kuval TrueColor’it.

−−inputstyle sisestusstiil

Määrab XIM−i (X’i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root.

−−im XIM−server

Määrab XIM−serveri.

−−noxim

Keelab XIM−i.

−−reverse

Peegeldab kogu vidinate paigutuse.

−−stylesheet fail.qss

Rakendab rakenduse vidinatele Qt laaditabeli.

VAATA KA

kdeoptions(7)

AUTORID

Käesoleva manuaalilehekülje kirjutas Lauri Watts<lauri [AT] kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus