Available in

(1) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/fr (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

qtdoc − Abre unha páxina de axuda de Qt en Konqueror

SYNOPSIS

qtdoc [nomeClase]

DESCRICIóN

qtdoc abre unha páxina de axuda de Qt™ en Konqueror. De indicarse nomeClase, abrirá a axuda desa clase. De non indicarse abrirase a páxina inicial da axuda de Qt™. nomeClase non é sensíbel á capitalización.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

AMBIENTE

QTDIR

O directorio baixo o cal está instalada Qt™. A páxina inicial da axuda de Qt™ debería estar en $QTDIR/doc/html.

EXEMPLOS

Para mostrar a axuda da clase QString:

qtdoc QString

CONSULTE TAMéN

kdedoc(1), assistant(1)

AUTORES

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab [AT] debian.org>

AUTHOR

Ben Burton.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus