Available in

(8)/de (8)/et (8)/fr (8)/it (8)/nl (8)/pl (8)/pt (8)/pt_br (8)/sv (8)/uk

Contents

NAME

nepomukserver − KDE deemon - Nepomuki serveri rakendus.

SYNOPSIS

nepomukserver [−−help] [Üldised võtmed] [Qt™ võtmed] [KDE võtmed]

KIRJELDUS

nepomukserver käivitab Nepomuki serveri, mis haldab kõiki Nepomuki teenuseid ja pakub D−Busi API−t.

See kasutab kõigi seadistatud Nepomuki teenuste tööks käsku nepomukservicestub.

ÜLDISED VõTMED

−−author

Teabe näitamine autori kohta.

−−help

Abiteate näitamine võtmete kohta.

−−help−all

Kõigi võtmete näitamine.

−−help−kde

KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.

−−help−qt

Qt™ spetsiifiliste võtmete näitamine.

−−license

Litsentsi näitamine.

−v −−version

Versiooniteabe näitamine

VAATA KA

nepomukservicestub(8)

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

Sebastian Trueg <trueg [AT] kde.org>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus