Available in

(1) (1)/cs (1)/de (1)/es (1)/fi (1)/fr (1)/hu (1)/it (1)/ja (1)/pl (1)/sv (1)/tr (1)/zh_cn (1)/zh_tw

Contents

NIMI

md5sum − laskee ja tarkistaa MD5-tarkisteen

YLEISKATSAUS

md5sum [−bhtvV] [−c tiedosto] [−s[merkkijono]] [−−binary] [−−check=tiedosto] [−−help] [−−string[=merkkijono]] [−−text] [−−verbose] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä ohjeistoa ei enää ylläpidetä, joten sisältö voi olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt ensisijainen ohjemuoto.

Tämä manuaalisivu käsittelee md5sum-ohjelman GNU-versiota. md5sum tulostaa 128-bittisen "sormenjäljen" eli tarkisteen sille annetuista tiedostoista tai tarkistaa, ovatko annettu tarkiste ja tiedosto yhtäpitäviä (eli onko tiedostoa muutettu tarkistussumman laskemisen jälkeen).

OPTIOT
−b, −−binary

Käsittele tiedostoja binäärisenä. Tällä optiolla ei ole merkitystä UN*X-järjestelmissä, mutta jotkut muut järjestelmät käsittelevät teksti- ja binääritiedostoja eri tavoin (erityisesti rivinvaihtomerkkejä).

−c, −−check=tarkistetiedosto

tarkistetiedoston täytyy olla md5sum-ohjelman aikaisemman ajon tuottama. Tiedoston jokaisella rivillä on MD5-tarkiste, merkintä siitä, onko tiedosto binäärinen vai tekstitiedosto, sekä tiedoston nimi. Tiedostot avataan ja niiden tarkisteita verrataan tarkistetiedostoon. Jos tiedostosta laskettu tarkiste ei pidä yhtä tarkistetiedoston kanssa, ilmoitetaan virheellisestä tarkisteesta.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus