Available in

(1) (1)/de (1)/es (1)/et (1)/fr (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pl (1)/pt (1)/pt_br (1)/ru (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

kmplot − representador de funcións matemáticas

SYNOPSIS

kmplot [ficheiro] [Opción Xenéricas de KDE] [Opcións Xenéricas de Qt™]

DESCRICIóN

KmPlot é un representador de funcións matemáticas para o Escritorio KDE. Incorpora un potente procesador de expresións. Pode representar á vez diferentes funcións e combiná−las para construir novas funzóns.

KmPlot permite usar funcións paramétricas e funcións en coordenadas polares. Están soportados varios modos de grella. As gráficas poden ser impresas con alta precisión na escala correcta.

KmPlot tamén fornece algunhas funcionalidades numéricas e visuais, como preencher e calcular a área entre a gráfica e o primeiro eixo, achar valores extremos, alterar dinamicamente parámetros das funcións e representar ecuacións diferenciais e integrais.

KmPlot forma parte do módulo educativo de KDE.

OPCIóNS

ficheiro

Ficheiro a abrir

CONSULTE TAMéN

Está disponíbel documentación mais detallada para o usuario en help:/kmplot (pode introducir este URL en Konqueror, ou executar khelpcenterhelp:/kmplot).

Hai mais información disponíbel no sitio web do proxecto educativo de KDE: http://edu.kde.org/kmplot/.

AUTORES

KmPlot foi escrito por Klaus−Dieter Möller <kdmoeller [AT] foni.net>, Matthias Messmer <bmlmessmer [AT] web.de> e Fredrik Edemar <f_edemar [AT] linux.se>

AUTHOR

Ben Burton.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus