Available in

(7) (7)/ca (7)/de (7)/es (7)/et (7)/gl (7)/it (7)/nl (7)/pt (7)/pt_br (7)/sv (7)/uk

Contents

NAME

kdeoptions − Opción comúns para a liña de comandos disponíbeis en todos os programas baseados nas bibliotecas de KDE

SYNOPSIS

Programa de KDE [Opcións xerais de KDE]

OPCIóNS

As seguintes opcións son de aplicación para todos os programas de KDE:

As seguintes opcións son de aplicación para todos os programas de KDE:
−−caption
título

Usa título como o nome na barra de título.

−−icon ícone

Usa ícone como o ícone do programa.

−−miniicon ícone

Usa ícone como o ícone da barra de título

−−nocrashhandler

Deshabilita o xestor de peches inesperados, para obter emborcados.

−−waitforwm

Espera un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET.

−−style estilo

Dálle ese estilo de GUI ao programa.

−−geometry xeometría

Estabelece a xeometría do elemento ou fiestra principal do cliente.

CONSULTE TAMéN

qtoptions(7)

AUTORES

Páxina de manual escrita por Lauri Watts <lauri [AT] kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus