Available in

(1) (1)/de (1)/es (1)/et (1)/gl (1)/it (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

KCONFIG_COMPILER " 1 "2006-06-01" "KDE töökeskkond" "Programmeerimistööriist"

NAME

kconfig_compiler − KDE seadistuse kompilaator

SYNOPSIS

kconfig_compiler [Qt võtmed] [KDE võtmed] [võtmed] file.kcfg file.kcfgc

KIRJELDUS

kconfig_compiler genereerib kahest failist C++ lähtekoodi. Esimene fail (.kcfg) sisaldab seadistusvõtmete teavet, teine (.kcfgc) koodi genereerimise võtmeid.

Genereeritud lähtekood sisaldab klassi, mille aluseks on KConfigSkeleton, mis pakub API rakenduste seadistusandmete kasutamiseks.

VõTMED

Argumendid:
fail.kcfg

Sisend kcfg XML−faili kujul

fail.kcfgc

Koodi genereerimise võtmete fail

Võtmed:
−d, −−directory <kataloog>

Kataloog, kus failid genereeritakse [.]

Üldised võtmed:

−−help

Näitab abi võtmete kohta

−−help−qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

−−help−kde

Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

−−help−all

Näitab kõiki võtmeid

−−author

Näitab infot autori kohta

−v, −−version

Näitab versiooniinfot

−−license

Näitab litsentsiinfot

KDE võtmed:
−−caption <pealdis>

Tiitliribal kasutatakse nime ’caption’

−−icon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’icon’

−−miniicon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’icon’

−−config <failinimi>

Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

−−dcopserver <server>

Kasutatakse DCOP−serverit, mille määrab ’server’

−−nocrashhandler

Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

−−waitforwm

Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

−−style <stiil>

Rakenduse GUI stiil

−−geometry <geomeetria>

Kliendi peamise akna geomeetria − argumendi vorminguks vaata man X

Qt võtmed:
−−display <kuvanimi>

Kasutatakse X−serveri kuva ’kuvanimi’

−−session <seansiID>

Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega ’seansiID’

−−cmap

Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8−bitisel kuval

−−ncols <arv>

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8−bitisel kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni

−−nograb

Annab Qt−le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri

−−sync

Lülitumine sünkroonrežiimi (silumiseks)

−−fn, −−font <fondinimi>

Määrab rakenduse fondi

−−bg, −−background <värv>

Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud)

−−fg, −−foreground <värv>

Määrab vaikimisi esiplaani värvi

−−btn, −−button <värv>

Määrab vaikimisi nupu värvi

−−name <nimi>

Määrab rakenduse nime

−−title <nimetus>

Määrab rakenduse nime (pealdise)

−−visual TrueColor

Sunnib rakenduse kasutama 8−bitisel kuval TrueColorit

−−inputstyle <sisestusstiil>

Määrab XIM−i (X’i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

−−im <XIM server>

XIM server

−−noxim

Keelab XIM−i

−−reverse

Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

http://developer.kde.org

KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org: http://bugs.kde.org, ära kirjuta otse autorile.

AUTHORS

Cornelius Schumacher <schumacher [AT] kde.org>, Waldo Bastian <bastian [AT] kde.org>, Zack Rusin <zack [AT] kde.org>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus