Available in

(1) (1)/cs (1)/de (1)/it

Contents

JMÉNO

DVDISASTER − ochrana proti ztrĂĄtÄ› dat poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm/stĂĄrnutĂm mĂŠdia CD/DVD

SYNTAXE

dvdisaster [−r|−c|−f|−s|−t|−u] [−d zaĹ™ĂzenĂ] [−p prefix] [−i obraz] [−e souborecc] [−j n] [-n n%] [−−adaptive-read] [−−auto-suffix] [−−cache-size n] [−−dao] [−−fill-unreadable n] [−−speed-warning n] [−−spinup−dalay n] [−−split−files]

POPIS

DVDISASTER poskytuje dodatečnĂŠ zabezpečenĂ proti ztrĂĄtÄ› dat na CD a DVD mĂŠdiĂch zpĹŻsobenĂŠ stĂĄrnutĂm nebo poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm. Vytvåřà data oprav chyb, kterĂĄ jsou pouĹžita k obnovÄ› nečitelnĂ˝ch sektorĹŻ, pokud se disk pozdÄ›ji poĹĄkodĂ.

MOŽNOSTI

ObecnĂŠ pĹ™Ăklady pouĹžitĂ:
−r, −−read

Načte obraz média na pevný disk. Použijte -rn-m k načtenà určitého rozsahu sektorů, t.j. -r100-200.

−c, −−create

Vytvořà informaci .ecc pro obraz mÊdia.

−f, −−fix

PokusĂ se opravit obraz mĂŠdia s pouĹžitĂm informacĂ .ecc.

−s, −−scan

Skenuje mĂŠdium na chyby čtenĂ.

−t, −−test

Testuje integritu souborĹŻ .img a .ecc.

−u, −−unlink

SmaĹže soubor .img (byla-li pĹ™edchĂĄzejĂcĂ akce ĂşspěťnÄ› dokončena).

Specifikace mechaniky a souboru:
−d, −−device zaĹ™ĂzenĂ

čte z danĂŠho zaĹ™ĂzenĂ (vĂ˝chozĂ: /dev/cdrom).

−p, −−prefix prefix

prefix souborĹŻ .img/.ecc (vĂ˝chozĂ: medium.* ).

−i, −−image soubor obrazu

nĂĄzev souboru obrazu (vĂ˝chozĂ: medium.img).

−e, −−ecc soubor oprav chyb

nĂĄzev souboru oprav chyb (vĂ˝chozĂ: medium.ecc).

VylepĹĄovacĂ moĹžnosti (čtÄ›te dokumentaci pĹ™ed pouĹžitĂm!):
−j, −−jump n

pĹ™eskočà n sektorĹŻ po chybÄ› čtenĂ (vĂ˝chozĂ: 16).

−n, −−redundancy n%

nastavĂ redundanci pro opravu chyb (vĂ˝chozĂ: 14.3%).

−−adaptive-read

pouĹžije optimalizovanou strategii čtenĂ poĹĄkozenĂ˝ch mĂŠdiĂ.

−−auto-suffix

automaticky pĹ™idĂĄ souborovĂŠ pĹ™Ăpony .img a .ecc.

−−cache-size n

velikost varovnĂĄvacĂ pamÄ›ti v MB v prĹŻbÄ›hu akce -c (vĂ˝chozĂ: 32 MB).

−−dao

předpoklådå disk DAO; neořezåvat konec obrazu.

−−fill-unreadable n

vyplnà nečitelné sektory bajtem n

−−speed-warning n

vypĂĹĄe upozornÄ›nĂ pĹ™i zmÄ›nĂĄch rychlosti o vĂce neĹž n procent.

−−spinup-delay n

čeká n sekund na roztočenà disku.

−−split-files

rozdělà soubory na segmenty <= 2 GB.

VIZ TÉŽ

Dokumentace DVDISASTER je dokumentovĂĄn svĂ˝m vlastnĂm manuĂĄlem, nainstalovanĂ˝m v /usr/share/doc/dvdisaster-doc/html.

AUTOR

DVDISASTER napsal Carsten Gnoerlich <carsten [AT] dvdisaster.com>.

Tuto manuĂĄlovou strĂĄnku napsal Daniel Baumann, <daniel.baumann [AT] panthera-systems.net>, pro projekt Debian (ale mĹŻĹže bĂ˝t uĹžita dalĹĄĂmi).

Do čeĹĄtiny pĹ™eloĹžil LuboĹĄ StanÄ›k <lubek [AT] users.net>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus