Available in

(1) (1)/ar (1)/bg (1)/cs (1)/da (1)/de (1)/en (1)/es (1)/fi (1)/fr (1)/gl (1)/he (1)/hu (1)/id (1)/it (1)/ja (1)/lt (1)/nb (1)/nl (1)/pl (1)/ps (1)/pt (1)/pt_br (1)/ru (1)/sv (1)/th (1)/tr (1)/zh_tw

Contents

NOME

deja−dup−preferences − fai copia de seguranza dos teus datos

SINOPSE

deja−dup−preferences [OPCIÓNS]

DESCRICIÓN

deja−dup−preferences é o diálogo de preferencias do deja−dup(1).

OPCIÓNS

−?, −−help

Mostra información de uso

−−version

Amosa o nome do programa e a versión

VER TAMÉN

deja−dup(1)

COMMENTS

blog comments powered by Disqus