Available in

(8) (8)/cs (8)/es (8)/fr (8)/ja (8)/ko (8)/pl

Contents

JMÉNO

atd − spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

atd [−l prům_zátěž] [−b interval_dávek] [−d] [−s]

POPIS

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY

−l

Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n−1.

−b

Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).

−d

Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup namísto použití syslog(3).

−s

Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd −s je ekvivalentní se starým příkazem atrun. Skript vyvolávající atd −s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro zpětnou kompatibilitu.

VAROVÁNÍ

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY

/var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

DALŠÍ INFORMACE

at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5), at.allow(5).

CHYBY

Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).

COMMENTS

blog comments powered by Disqus